Социологија

Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
Модул заједнице, Модул заједнице - изборни
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
Модул заједнице, Модул заједнице - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑