Социологија

Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑