Социологија

Развијање пројекта у социолошком истраживању
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 3.00
Начин полагања: писмени-усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑