Социологија

Идеја и идеологија југословенства: настанак, историјски развој и функције
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑