Социологија

Историја политичких и социјалних теорија
Предавачи: др Александар Молнарредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамерасистент
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑