Социологија

Курс:
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
Предавачи: др Вера Бацковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Sadržaj kursa pokriva prvenstveno političke aspekte fizičke transformacije gradova: arhitekture (privatni prostor: stanovanje) i urbanizma ( javni prostor: ulice, trgovi, stadioni, gradovi) za vreme fašizma, staljinizma i nacizma. Pokazuje se čiji su tada bili gradovi u klasnom, etničkom, rasnom i polnom smislu, odnosno kakva je bila tadašnja urbana politika. Posebna pažnja se posvećuje upotrebi javnih prostora kao mesta manifestacije moći, manipulacije nametanjem novih vrednosti, to jest mesta "hipnoze masa" i širenja straha. U tom kontekstu razmatra se i sučeljavanje između nacifašističkog i staljinističkog monumentalnog neoklasicizma, s jedne, i funkcionalizma, racionalizma i konstruktivizma u arhitekturi i urbanizmu, s druge strane.
Циљ изучавања курса: Osnovni cilj kursa jeste da studenti nauče da "čitaju" socio-prostornu strukturu "totalitarnog grada", odnosno da saznaju da su i arhitektura i urbanizam veoma uočljivi pokazatelji karaktera najrepresivnijih režima, kao i da uvide sličnosti i razlike između fašizma, staljinizma i nacizma u "proizvodnji prostora" i njegovoj (zlo)upotrebi. Uz to, aktuelizacije radi, cilj je da se pokaže da li danas ima recidiva ekstremne desnice i levice i kakvi su oblici njihovog ispoljavanja.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohađanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke i političke teorije, kao i urbane sociologije. Za studente sociologije uslov je odslušan predmet Sociologija naselja – sociologija grada.
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 2 časa predavanja i 15 x 2 časa vežbi
Обавезе студената: Redovno pohađanje i aktivno učestvovanje u nastavi: na predavanjima i vežbama; izrada seminarskog rada/projektnog zadatka; polaganje završnog usmenog ispita.
Начин оцењивања рада и резултата: Priprema i vodjenje diskusije (maksimalno 30 poena) Usmeni ispit (maksimalno 70 poena)
План курса:

1. недеља
предавање - Totalitarizam u socio-prostornoj perspektivi
Uvodno predavanje o osnovnim shvatanjima totalitarizma (Arent, Fridrih, Nojman …) i njihovim arhitektonsko-urbanističkim kontekstualizacijama.

1. недеља
семинар - Totalitarizam u socio-prostornoj perspektivi

2. недеља
предавање - Fašizam u socio-prostornoj perspektivi
Određivanje pojma, razmatranje društveno istorijskog konteksta i oblika projekcije fašizma na privatni i javni gradski prostor

2. недеља
семинар - Fašizam u socio-prostornoj perspektivi

3. недеља
предавање - Fašistička arhitektura monumentalnog klasicizma
Razmatranje odnosa fašističke vlasti prema italijanskim racionalističkim arhitektama i njihovim delima. Da li su ovi arhitekti pravili kompromise sa režimom. Pagano i Teranji su gradili za Musolinija mada su se sa izvesnim neodobravanjem odnosili prema monumentalnom klasicizmu, koji je postao obeležje njegovog režima. Primeri objekata.

3. недеља
семинар - Fašistička arhitektura monumentalnog klasicizma

4. недеља
предавање - Fašistička transformacija Rima i javnih prostora u njemu
Ispituje se restrukturisanje Rima pod fašističkim režimom sa fokusiranjem na stvaranje ulica kojima je trebalo izraziti ideološku agendu i pružiti zaleđe za različite rituale i predstave režima. Među ovima Via del mare impero započeta 1926. godine bila je jedan od najambicioznijih projekata "trijumfalnih avenija".

4. недеља
семинар - Fašistička transformacija Rima i javnih prostora u njemu

5. недеља
предавање - Fašistički spektakli na javnim prostorima kao vid manipu
Pokazuje se kako su naglašavane vrednosti novog režima kroz nove političke svetkovine i rituale (mitinzi, himne, koračnice, stegovi, zastave, crne košulje i drugi simboli).

5. недеља
семинар - Fašistički spektakli na javnim prostorima kao vid manipu

6. недеља
предавање - Staljinizam u socio-prostornoj perspektivi
Definisanje pojma, ukazivanje na društveno istorijski kontekst i prostornu projekciju režima u vidu odbacivanja konstruktivizma, primene monumentalnog klasicizma i eklekticizma, rekonstrukcije starih i izgradnje novih gradova

6. недеља
семинар - Staljinizam u socio-prostornoj perspektivi

7. недеља
предавање - Arhitektura i revolucija - arhitektura u funkciji preobražaja
Smisao ideje o novom čoveku i novom načinu života i njihovom novom prostornom okviru u vidu: kuće komune, radničkog kluba, palate rada i grada kao "socijalnog kondezatora" novih društvenih odnosa.

7. недеља
семинар - Arhitektura i revolucija - arhitektura u funkciji preobražaja

8. недеља
предавање - Urbanizam između ideala i stvarnosti - vizija novog načina
Interpretacija polemike između "urbanista" ( zagovornika socijalističkih gradova) i "dezurbanista" (protagonista bezgradskog razmeštaja stanovništva) i teorijskog i praktičnog ishoda ove polemike.

8. недеља
семинар - Urbanizam između ideala i stvarnosti - vizija novog načina

9. недеља
предавање - Staljinizam i moderna arhitektrura i urbanizam (konstruktivizam …)
Razmatranje odnosa Staljinovog režima prema stručnim udruženjima arhitekata koji su promovisali modernu arhitekturu (konstruktivizam …) i urbanizam, prema samim protagonitima te arhitekture i nametanje socijalističkog realizma u vidu monumentalnog klasicizma kao jedinog zvaničnog arhitektonskog stila. Primeri objekata.

9. недеља
семинар - Staljinizam i moderna arhitektrura i urbanizam (konstruktivizam …)

10. недеља
предавање - Nacizam u socio-prostornoj perspektivi
Određivanje pojma nacionalsocijalizma, ukazivanje na društveno istorijski kontekst i socio-prostorne implikacije režima: transformacija arhitekture i fizičke strukture gradova uopšte.

10. недеља
семинар - Nacizam u socio-prostornoj perspektivi

11. недеља
предавање - Nacistička monumentalna arhitektura
Interpretacija Hitlerove ideje (Mein Kampf, 1925) o modernoj umetnosti kao "degenerisanoj umetnosti" pod uticajem Jevreja jer "kuća sa ravnim krovom je orijentalna - orijentalno je jevrejsko - jevrejsko je boljševičko), odnosno rasističkog tumačenja arhitekture koju je potpunije razvio Paul Šulce-Naumburg, glavni ideolog nacionalističke organske arhitekture, u knjigama Umetnost rasa i Lice nemačke kuće.

11. недеља
семинар - Nacistička monumentalna arhitektura

12. недеља
предавање - Nacistička zloupotreba javnih gradskih prostora
Pretvaranje ulica (primer Unter den Linden u Berlinu, 1939. godine), trgova i stadiona u mesta trijumfa Trećeg rajha: eksperimentalno 'povećanje' monumentalnosti uz pomoć osvetljenja, zastava i svastika o čemu je, između ostalih, pisao Šper u svojim memoarima, ili o čemu je ostavila svedočanstvo Leni fon Rifenštal u filmu "Trijumf volje".

12. недеља
семинар - Nacistička zloupotreba javnih gradskih prostora

13. недеља
- - Prezentacija pisanih radova

14. недеља
- - Priprema za ispit, pregled ispitnih pitanja

15. недеља
- - Ispit.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Sreten Vujović, Arhitektura i urbanizam totalitarnih režima XX veka, rider za kurs
Општа допунска литература
Čarls Dženks, " Šest tradicija - politika i arhitektura" u: Moderni pokreti u arhitekturi, IRO Građevinska knjiga, Beograd, 1982. Sreten Vujović, "Sovjetska arhitektura i urbanizam dvadesetih i tridesetih godina XX veka" u Grad i društvo, IIC SSOS, Beograd, 1982.
↑↑↑