Социологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Globalizacija, moderno i postmoderno društvo u prostornoj perspektivi
Uvodno predavanje sa ciljem rekapitulacije osnovnih pojmova (savremena globalizacija, moderna i postmoderrna) i njihove prostorne kontekstualizacije - gledišta Harvija, Beka, Leša, Gidensa, Baumana, Soje, Sasen. Izbor tema za pismeni rad. Uputstva za rad i dogovor o prpremi podataka za diskusiju na jednom od časova.

1. недеља
семинар - Globalizacija, moderno i postmoderno društvo u prostornoj perspektivi

2. недеља
предавање - oderni i postmoderni grad – osnovne karakteristike

2. недеља
семинар - Moderni i postmoderni grad – osnovne karakteristike
Model postmoderne urbane strukture kao inverzija modernističkog koncepta Čikaške škole. Definisanje bitnih socio-prostorne karakteristike modernog i postmodernog grada u kontekstu ekonomskih, političkih i kulturnih aspekata društvenog razvoja - dualizmi: industrijski-postindustrijski grad; fordizam-postfordizam; grad proizvodnje- grad potrošnje i produkcionih servisa, politička centralizacija-decentralizacija; socijalna integracija-fragmentacija; kulturna standardizacija- eklekticizam/igra, itd).

3. недеља
предавање - Nju Jork, Tokio i London naspram Los Andjelesu
Pregled istraživanja navedenih gradova kao paradigmi modernog odnosno postmodernog grada. Kontinuitet ili diskontinuitet odredjenih prostornih formi – od robnih kuća ka »špoing molovima«, »tematskim parkovima«. Potrošačko društvo, kultura kreditnih kartica i prostori urbane fantazije. Socijalna kontrola naspram (iluzije) izbora. Supervizija i simulacija kao bitna obeležja postmodernog grada.

3. недеља
семинар - Nju Jork, Tokio i London naspram Los Andjelesu

4. недеља
предавање - Uticaj globalizacije na lokalni socijalni milje

4. недеља
семинар - Uticaj globalizacije na lokalni socijalni milje
Nove dimenzije socioloških koncepata lokalnog i susedstva, prostora i mesta (Apadurai i Zukin). Pojam ne-mesta (Ože).

5. недеља
предавање - Globalizacija i lokalni identiteti
Koncept novog regionalizma i novog lokalizma. Afirmativna i suprotstavljajuća dimenzija identiteta (refleksivnost aktera) u postmodernom gradskom prostoru.

5. недеља
семинар - Globalizacija i lokalni identiteti

6. недеља
предавање - Pluralitet životnih stilova i socijalnih identiteta u gradskom prostoru

6. недеља
семинар - Pluralitet životnih stilova i socijalnih identiteta u gradskom prostoru
Privremeni identiteti – fenomen spontane strukturacije. Uloga i značaj simboličkog kapitala – stigmatizacija javnog sektora.

7. недеља
предавање - Džentrifikacija kao prva velika manifestacija postmodernog grada
Razlika u odnosu na urbani život srednje klase u masovnom društvu. Uloga nove servisne ili kreativne klase u preoblikovanju prostora, funkcionalne konverzije i »brownfeeld« projekti urbane obnove, afirmacija potisnutih identiteta (primer homoseksualaca u LA, Brajtonu i sl), indikatori kreativne klime postmodernog grada.

7. недеља
семинар - Pluralitet životnih stilova i socijalnih identiteta u gradskom prostoru

8. недеља
предавање - Privlačni imidž grada – proaktivne strategije lokalne vlasti
Profilisanje komparativnih prednosti grada–dimenzije i indikatori pozicioniranja u regionalnim, nacionalnim, globalnim urbanim sistemima. Problematizovanje koncepta političkog gradjanstva - afirmacija koncepta ekonomskog gradjanstva. Pitanje gubitnika i dobitnika u gradskom prostoru. Urbana potklasa – ka hipergetu strukturno nepotrebnih.

8. недеља
семинар - Privlačni imidž grada – proaktivne strategije lokalne vlasti

9. недеља
предавање - Kultura u službi ekonomije i preduzetničke lokalne vlasti
Ekonomija simbola i industrija kulture – najizraženiji aspekt marketinga gradova, utakmica u izgradnji najobjekta u regionalnim, nacionalnim i globalnim razmerama. Ukidanje granica elitne i populističke kulture.

9. недеља
семинар - Kultura u službi ekonomije i preduzetničke lokalne vlasti

10. недеља
предавање - Turistička urbanizacija
Otklon od masovnog turizma moderne – ekstenzija džentrifikovanog životnog stila. Obnova starih industrijskih gradova – egzotizacija geta i etničkih enklava.

10. недеља
семинар - Turistička urbanizacija

11. недеља
предавање - Sajber prostor – sajber gradovi

11. недеља
семинар - Sajber prostor – sajber gradovi
Intenzifikacija i deteritorijalizacija društvenih odnosa - pojam grada, metropolizacije i aglomeracije u eri globalizacije i digitalne tehnologije. Ponovno problematizovanje koncepta (lokalne) zajednice.

12. недеља
предавање - Postmoderni grad – nova društvena i/ili urbana forma?
Završna rasprava - da li koncept postmodernog grada unosi novu perspektivu u urbanu sociologiju.

12. недеља
семинар - Postmoderni grad – nova društvena i/ili urbana forma?

13. недеља
- - Prezentacija pisanih radova

14. недеља
- - Priprema za ispit, pregled ispitnih pitanja

15. недеља
- - Usmeni ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mina Petrović, Globalizacija i postmoderni grad, skripta i rider za kurs, Beograd, 2006. Milena Dragićević – Šešić i Irena Šentevska (urednice) Urbani spektakl, Clio, 2000. John Hanningan »The Postmodern City : A New Urbanisation?« Current Sociology, Vol 43, No 1. 1995. Benko, G. and Strohmayer, (eds), Space and Social Theory: Interpreting Modernity
↑↑↑