Социологија

Курс:
Историја џеза - општи курс
У оквиру предмета: Историја џеза
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Маја Васиљевићнаучни сарадник
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Џез није само историја једног музичког израза. Џез је важна појава у друштвеној историји САД која се може пратити и на европској страни оним интезитетом и оним токовима како су европске културе временом прихватале америчке утицаје и амерички начин свакодневног живота. Курс ће се добрим делом ослањати на филмовану документарну историју џеза америчког редитеља Кена Брнза која обилује историјским снимцима и коментарима историчара, публициста и актуелних џез музичара.
Циљ изучавања курса: Потребно је да се студентима приближи не само она Америка која доминира светском политиком и тржиштима, него и она друга Америка, која је развила индивидуалне слободе и изражајност и непролазне и универзалне културне формате и вредности. Америчка и европска историја 20. века незамислива је без културних и друштвених алтернатива. Џез је био алтернатива сваком ауторитарном поретку и у том смислу је занимљиво његово место и у скоријој историји источне Европе.
Предуслови за полагање: Студенти су већ савладали општу друштвену историју 19. и 20. века, а посредством медија, и сопствених знања и искустава могу се сматрати спремним да активно и заинтересовано прате курс.
Облици наставе: Настава се одржава у блоку од два сата недељно и састоји се од предавања, праћења и коментарисања поменуте серије и аудио материјала.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно прате наставу и током семестра припреме по један семинарски рад по сопственом избору.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцењиваће се активно учешће у настави, семинарски рад и завршни испит.
План курса:

1. недеља
предавање - Корени
Културно-историјско порекло џеза. Афричка и европска традиција.

2. недеља
предавање - Почетак
Музичка сцена у САД крајем 19. и почетком 20. века.

3. недеља
предавање - Прве звезде
Велика миграција из Њу Орлеанса у Њујорк и Чикаго.

4. недеља
предавање - Доба прохибиције
Нова друштвена ситуација у САД и место џеза у историји забаве.

5. недеља
предавање - Језик универзума
Еманципација џеза као популарне музике која осваја и Европљане (1928-35).

6. недеља
предавање - Доба свинга
Сазревање стила (1935-37).

7. недеља
предавање - Биг бенд ера
Продор џеза у филмску индустрију. Године које су претходиле другом светском рату.

8. недеља
предавање - Посвећење катаклизми
Улога џеза и америчких црнаца у војној и културној историји другог светског рата.

9. недеља
предавање - Ново трагање
Трансформација од свинга до бапа (1945-55).

10. недеља
предавање - Прва авантура
Појава Колтрејна и Мајлса. Прва велика експериментална фаза.

11. недеља
предавање - Око поноћи
Најава нових стилова од почетка 60-их.

12. недеља
предавање - Велика побуна
Џез током 60-их. Појава фјужна.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dž. Kolijer, Istorija džeza, Beograd 1989.
M. Krstić, Džez praktikum, Beograd, 1996.
L. Malso, Džez, Plato, Beograd, 2000.
The Jazz, Rough Guide, 2002.
S. Nicholson, Billie Holiday, Orion, 2002.
S. Nicholson, Jazz-Rock, Canongate, 2003.
↑↑↑