Социологија

Курс:
Антропологија рата (осн.)
У оквиру предмета: Антропологија рата
Предавачи: др Нада Секулићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Место и значај рата у социологији и антропологији, појам легитимног и организованог насиља, однос теорије рата, доктрине, стратегије, појам геополитике; теорија праведног рата; револуције у наоружању и њихова повезаност са друштвеним променама и развојем; финансирање рата, нове теорије рата; медији и рат; ратна траума, грађански отпор; војник, маскулинитет и рат, жене и рат; деца и рат. анализа конкретних ратова.
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним појмовима теорије рата и специфичностима друштвеног положаја различитих друштвених група/категорија у рату. Разумевање карактеристика савремених ратова и узајамне повезаности друштвених промена и рата.
Предуслови за полагање: Познавање енглеског језика. Самостално претраживање и коришћење електронских база података (истраживачки рад).
Облици наставе: Предавања, дискусије, истраживачки рад (анализа конкретних ратова и суокоба) са презентацијом на часу, коришћење видео материјала и филмова.
План курса:

1. недеља
предавање - Легитимитет, светост и насиље

2. недеља
предавање - Теорија праведног рата

3. недеља
предавање - Основни појмови – теорија рата, доктрина, стратегија, тактика

4. недеља
предавање - Револуције у наоружању и њихова повезаност с општим друштвеним променама

5. недеља
предавање - Империјализам. Револуција

6. недеља
предавање - Финансирање рата

7. недеља
предавање - Разлика између Клаузевицеве и Фукоове теорије рата. Нове теорије рата.

8. недеља
предавање - Тероризам и асиметрични ратови

9. недеља
предавање - Медији и рат

10. недеља
предавање - Војник, маскулинитет и рат

11. недеља
предавање - Жене и рат

12. недеља
предавање - Деца и рат

13. недеља
предавање - Грађанска непослушност. Пацифизам.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Софтвер не омогућује пун унос података о литератури. Кoмплетан силабус са списком литературе може се добити слањем захтева на маил:nsekulic@f.bg.ac.rs
↑↑↑