Социологија

Курс:
Општа историја 19. и 20. века (осн.)
У оквиру предмета: Општа историја 19. и 20. века
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Предавања ће се односити на раздобље 1945-2001. Теме: послератна Европа, САД у новим међународним односима, Хладни рат, унутрашња историја и односи западноевропских и источноевропских земаља, основни токови српске и југословенске историје у општем контексту, западноевропска култура, пад Берлинског зида, нестанак Совјетског савеза и биполарног света, глобализација. Практична настава: студенти ће се на семинарима упознавати са основним појмовима и проблемима историје 19. и прве половине 20. века. Теме: Француска револуција, Европски поредак након наполеонових ратова, романтизам, национализам, друштвени сукоби, политичке идеје и уметнички правци, колонијализам, Први светски рат, Октобарска совјетска револуција, међународни односи између два светска рата.
Циљ изучавања курса: Упознавање основних токова, појмова и проблема светске историје, нарочито међународни односи, политика и култура, с нагласком на период 1945-2001. који је социолозима приоритетан.
Предуслови за полагање: Рад на рачунару и познавање интернета.Познавање енглеског ће помоћи студентима у настави и опредметним обавезама.
Облици наставе: Предавања, аудио-визуелне презентације, семинари, писање есеја и малих семинарских радова.
План курса:

1. недеља
вежбе - Уводни час
План насаве и упознавање студената са предиспитним и испитним обавезама.

2. недеља
вежбе - Француска револуција
Француска револуција, Наполеон.

3. недеља
вежбе - Европа након 1815.
Бечки конгрес и европски поредак након наполеонових ратова

4. недеља
вежбе - Романтизам
Романтизам

5. недеља
вежбе - Национализам и друштвени сукоби
национализам и друштвени сукоби

6. недеља
вежбе - Политичке идеје

7. недеља
вежбе - Уметнички правци
Уметнички правци до Првог светског рата. Сликарство, архитектура, књижевност.

8. недеља
вежбе - Колонијализам
Колонијализам и индустријска револуција, Европа и свет у последњим деценијама 19. века.

9. недеља
предавање - Први светски рат
Међународни односи до 1914.Први светски рат. Октобарска револуција.

10. недеља
вежбе - Међународни односи између два светска рата
Међународни односи између два светска рата и светкса економска криза. Развој тоталитарних режима 20-их и 30-их година 20. века.

11. недеља
предавање - Завршни разговор и подсећање на главне идеје
Завршни разговор и подсећање на главне идеје.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Nikola Samardžić, Drugi dvadeseti vek. Službeni glasnik, Beograd, 2008, 408 str. (Biblioteka Društvena misao), ISBN 978-86-7549-760-8 COBISS.SR-ID 147841292
Frenklin L. Ford: EVROPA U DOBA REVOLUCIJA 1780–1830, Clio, Beograd, 2005.(одабрани одељци)
Džon M. Roberts: EVROPA 1880–1945, Clio, Beograd, 2002.(одабрани одељци)
Volter Laker: Istorija Evrope 1945–1992, Clio, Beograd, 1999.(одабрани одељци)
Volfgang Šmale: ISTORIJA EVROPSKE IDEJE, Clio, Beograd, 2003.(одабрани одељци)
Hari Herder: EVROPA U DEVETNAESTOM VEKU, Beograd, Clio, 2003.
Општа допунска литература
H. Parks, Istorija SAD, Bgd, 1985
Zbignjev Bžežinski, Velika šahovska tabla, CID, Podgorica, 2001;
Džozef S. Naj, Kako razumevati međunarodne sukobe, Beograd, 2006
Semjuel P. Hantington, Treći talas. Demokratizacija na kraju dvadesetog veka, Beograd, 2004.
Džozef Naj, Paradoks američke moći-zašto jedina svetska supersila ne može sama, BMG, Beograd, 2004.
Frensis Fukujama, Kraj Istorije i poslednji čovek, CID, Podgorica, 1998.
Semjuel Hantington, Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka, CID, Podgorica, 1998.
Zbignjev Bžežinski, Američki izbor-globalna dominacija ili globalno vođstvo, Politička kultura, Zagreb, CID, Podgorica, 2004.
Džon L. Gedis: HLADNI RAT, Beograd, Clio, 2003.
Ričard Dž. Krempton: BALKAN POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA, Beograd, Clio,2003.
Vojislav Pavlović: Od monarhije do republike – SAD i Jugoslavija 1941–1945, Beograd, Clio, 1998.
↑↑↑