Социологија

Курс:
Изазови савремене породице (мастер)
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Смиљка Томановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Kurs pokriva relevantne teme vezane za položaj porodica u savremenom društvu sagledane iz perspektive sociologije porodice, sa fokusom na porodice u Srbiji:Značenje i značaj porodice u savremenom društvu: teorijsko – konceptualna i metodološka rešenja u okviru sociologije porodice; Intimnost u društvu kasne modernosti (rodni odnosi, transformacija); Diverzifikacija partnerstva i roditeljstva u vezi sa post-tranzicionim demografskim razvitkom; Razvod braka i rekonstituisanje porodičnih odnosa; Majčinstvo; očinstvo; jednoroditeljske porodice; Tranzicija u odraslost i intergeneracijski odnosi u porodici postadolescenata; Intergeneracijski odnosi: kompeticija za resurse na makro nivou; interegeneracijski transferi i solidarnost na mikro nivou; Poremećaji u porodičnim odnosima – nasilje u porodici; Usklađivanje porodičnog i profesionalnog života ; Vrednosti i savremena porodica; Materijalni položaj porodica – rizici siromaštva i socijalne isključenosti;Savremena porodica i država.
Циљ изучавања курса: je da studenti upoznaju sa stanjem i procesima koji odlikuju savremene porodice u globalnom društvu, pristupima njihovom proučavanju, institucionalnim mehanizmima rešavanja njihovih problema, uključujući specifičnosti porodica u našem društvu.
Предуслови за полагање: Za uspesno pohadanje kursa potrebno je poznavanje osnovnih socioloskih, antropoloskih i psiholosko-pedagoskih kategorija i metoda i poznavanje jednog stranog jezika.
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 2 cas predavanja i 15 x 2 casa vezbi;
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Morgan, D. (1996) Family Connections, Polity Press.
Milić, A., Tomanović, S., Sekulić, N., Bobić, M., Ljubičić, M., Stanojević, D.: Vreme porodica. Sociološka studija o porodičnoj transformaciji u savremenoj Srbiji, Čigoja i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Beograd, 2008.
Milić, A.: Sociologija porodice, Čigoja, Beograd, 2007.
Allan, G. (ed.) (1999) The Sociology of the Family: A Reader, Blackwell Publishers, Oxford.
Општа допунска литература
A. Milić i S. Tomanović (prir.) Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi Beograd: ISI FF, 2009.
Tomanović, S. (2010) Odrastanje u Beogradu. Oblikovanje socijalnih biografija mladih u porodicama dva društvena sloja, Beograd: ISI FF. (28 – 31; 174 – 178; 205 - 250)
Bobić, M. (2013) Postmoderne populacione studije. Demografija kao intersekcija, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa, str 61-85
Beck U. And Beck-Gernsheim B. (2001) Individualization. Institutional Individualization and its Social and Political Conseqences, London: Sage, pp 54-101.
Tomanović, S. et al. (2012) Mladi – naša sadašnjost. Istraživanje socijalnih biografija mladih u Srbiji, Čigoja, ISI FF, Beograd: 81 – 95; 127 – 147.
↑↑↑