Социологија

Курс:
Развијање пројекта у социолошком истраживању - општи курс
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Kurs pokriva sva pitanja relevantna za proces razvijanja istrazivačkog projekta. Kroz aktivne metode primenjene (praktične) nastave, studenti razvijaju vlastiti predlog hipotetičkog istrazivanja
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa svim fazama razvijanja projekta kao i da se osposobe za praktičnu primenu stečenih saznanja. Naglasak je stoga na vežbama kao metodu nastave. Nakon završenog kursa studenti će biti osposobljeni da definišu relevantan istraživački problem i da ga analitički obrade
Предуслови за полагање: Za uspešno pohađanje kursa potrebno je poznavanje osnovnih socioloških teorijskih i metodoloških kategorija.
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 1 čas predavanja i 15 x 1 časa vežbi
Обавезе студената: Redovno pohađanje i aktivno učestvovanje u nastavi: predavanjima i vežbama; Izrada projektnog zadatka.
Начин оцењивања рада и резултата: Aktivnost na vežbama (radionice, vežbe) 20 boda, završni rad (predlog projekta) 60 bodova, usmena odbrana projekta 20 bodova
План курса:

1. недеља
предавање - izbor teme, fokusiranje, relevantnost, originalnost
brainstorming – istraživačke teme i motivacija, diskusija o obrazloženjima relevantnosti i originalnosti izabranih tema

1. недеља
вежбе - izbor teme, fokusiranje, relevantnost, originalnost

2. недеља
предавање - О istraživanju kao procesu
-

2. недеља
вежбе - О istraživanju kao procesu

3. недеља
предавање - Тeorijska elaboracija predmeta istraživanja, teorijski okvir, koncepti
Дiskusija o odabranim konceptualnim okvirima

3. недеља
вежбе - Тeorijska elaboracija predmeta istraživanja, teorijski okvir, koncepti

4. недеља
предавање - Оdredjivanje i razvijanje ciljeva i istraživačkih hipoteza
Дva pristupa “formalni” i “zasnovani” (“grounded theory”) : diskusija o predloženim ciljevima i hipotezama istraživanja

4. недеља
вежбе - Оdredjivanje i razvijanje ciljeva i istraživačkih hipoteza

5. недеља
предавање - Оperacionalizacija predmeta istraživanja – dimenzije
Дiskusija o razvijenim ciljevima i hipotezama istraživanja

5. недеља
вежбе - Оperacionalizacija predmeta istraživanja – dimenzije

6. недеља
предавање - Оperacionalizacija predmeta istraživanja – indikatori
Дiskusija o dimenzijama i razmišljanje o indikatorima

6. недеља
вежбе - Оperacionalizacija predmeta istraživanja – indikatori

7. недеља
предавање - Izbor pristupa I metoda
Adekvatnost kvantitativnih i kvalitativnih pristupa za pojedine teme - diskusija o razvijenim indikatorima istraživanja i izbor mogućeg pristupa i izvora podataka

7. недеља
вежбе - Izbor pristupa I metoda

8. недеља
предавање - Prednosti kombinacije pristupa i metoda
Pprednosti kvantitativnog i kvalitativnog pristupa i metoda -diskusija o odabranom pristupu – adekvatnost, prednosti i izbor metoda i izvora podataka

8. недеља
вежбе - Prednosti kombinacije pristupa i metoda

9. недеља
предавање - Izvor/i podataka za istraživanje; pravljenje uzorka
Reprezentativni i/ili teorijski (zasićeni)uzorci - diskusija o odabranom metodu – adekvatnost, prednosti i izbor

9. недеља
вежбе - Izvor/i podataka za istraživanje; pravljenje uzorka

10. недеља
предавање - Vremenski, logistički i finansijski plan istraživanja;
diskusija o uzorku i načinu sprovodjenja istraživanja, etička pitanja

10. недеља
вежбе - Vremenski, logistički i finansijski plan istraživanja

11. недеља
предавање - Razvijanje instrumenata istraživanja
Diskusija o tipu i načinu analize podataka

11. недеља
вежбе - Razvijanje instrumenata istraživanja

12. недеља
предавање - Pisanje predloga projekta
Diskusija o instrumentima istraživanja

12. недеља
вежбе - Razvijanje instrumenata istraživanja

13. недеља
- - rasprava o predlozima studenata
/

14. недеља
- - priprema za ispit
/

15. недеља
- - ispit
/
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
How to Research (second edition) Blaxter, L. Hughes, Ch. I Tight, M. (2001) Open University Press. Literatura relevantna za konkretan projektni zadatak
↑↑↑