Социологија

Курс:
Друштво и политика (мастер)
У оквиру предмета: Друштво и политика
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Култура сећања и бирачко тело у Србији; теорије о распаду Југославије. Утицај друштвених на страначке расцепе у Србији. Доминантна и алтернативна сећања у друштву постјугословенске Србије. Србоцентрична симболички хегемона хипотеза о распаду СФРЈ. Левичарска критика симболичке хегемоније о распаду Југославије.
Циљ изучавања курса: Упознавање са појмом културе сећања и његова примена на друштво Србије. Упознавање са утицајем друштвених расцепа на политичку поларизацију. Спознаја симболичке хегемоније о нестанку Југославије и њеним изазовима.
Предуслови за полагање: Упознатост са социолошким теоријама, интерес за политички живот Србије и његову друштвену условљеност.
Облици наставе: Предавања, семинари, радионице. Инсистира се на интерактивној настави.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Tодор Куљић (2004). Тито у новом српском поретку сећања. Zgodovinski časopis 2004,1-2.
Тодор Куљић (2005). Монументализација српске монархије. Часопис за сувремену повијест, 2005, 2.
Јово Бакић (2008). Левичарско-анархистичка критика америчког империјализма и тумачење нестанка Југославије. Зборник Института за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду.
Антонић, Слободан (2005): “Страначко поистовећење: случај Србије” , Социолошки преглед, год. XXXIX, бр. 2, стр. 123-151.
Антонић, Слободан (2006): «Страначке наклоности у Србији после 2000», у: Друштво у превирању: социолошке студије неких аспеката друштвене трансформације у Србији, стр. 219-259, ур. Смиљка Томановић, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду.
Антонић, Слободан (2005): “Изборна колебљивост у Србији: поређење и објашњење”, Социолошки преглед, год. XXXIX, бр. 3, стр. 229-250.
Бакић, Јово (2011). Југославија: разарање и његови тумачи. Београд: Службени гласник.
↑↑↑