Социологија

Курс:
Савремена породица као изазов (мастер)
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Смиљка Томановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Kurs pokriva probleme sociologije porodice i intimnih odnosa u sirem opsegu i sa glavnim tezistem na porodici u savremenosti i tranzicijskim drustvima. Savremena porodica:kontroverze i izazovi; Izazovi domaćeg rada- briga,staranje i nega članova; Savremena porodica i država. Porodica, radjanje i društvene strategije i mere. Porodično siromaštvo u siromašnom društvu.Srodnički odnosi i socijalni kapital. Brak i partnerski odnosi. Razvodi i jednoroditeljske porodice. Savremeno roditeljstvo izmedju asimetrije i reciprociteta. Intergeneracijski odnosi: izvori napetosti u porodici. procesi u savremenoj porodici. Transformacije porodice u savremenosti i budućnost porodice.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa problemima savremene porodice , pristupima njihovom proucavanju I alternativnim putevima njihovog resavanja u zemljama tranzicije.
Предуслови за полагање: Za uspesno pohadanje kursa potrebno je poznavanje osnovnih socioloskih, antropoloskih i psiholosko-pedagoskih kategorija i metoda i poznavanje jednog stranog jezika.
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 1 cas predavanja i 15 x 2 casa vezbi;
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Andjelka Milić: Sociologija porodice,Čigoja,2001
Andjelka Milić(priredjivač)Društvena transformacija i strategije društvenih grupa,ISI,2004.
Sociologija 4/2004. (tematski broj časopisa)
Tomanović, S. “Family Habitus as the Cultural Context for Childhood”, Childhood: A global journal of child research Vol. 11 No. 3 August 2004: 339 - 360.
Tomanović, S. “Transition of Young People in a Transitional Society: The Case of Serbia”, Journal of Youth Studies, Vol. 9, No. 3: 269 – 285.
Bobić, Mirjana (2003) Brak ili/i partnerstvo, demografsko sociološka studija, Beograd: ISI FF i Čigoja štampa
Општа допунска литература
Bobić, Mirjana (2006) “Blokirana transformacija bračnosti u Srbiji – kašnjenje ili izostanak “Druge Demografske Tranzicije”, u Tomanović, Smiljka (prir) Društvo u previranju, Sociološke studije nekih aspekata društvene transformacije u Srbiji, Beograd: ISI FF i Čigoja Štampa, str 121-139
Bobić, M (2007) “Bračnost stanovništva” u Đurđev,B.S, Stanovništva i domaćinstva AP Vojvodine početkom XXI veka, Novi Sad: Republika Srbija, AP Vojvodina, Izvršno Veće Vojvodine,str 131-146
Bobić, M (2007)“Domaćinstva Autonomne Pokrajine Vojvodine početkom XXI veka” u: Đurđev, B, S, Stanovništva i domaćinstva Autonomne Pokrajine Vojvodine početkom XXI veka, Novi Sad:Izvršno veće,str 181-
U.Bek: Rizično društvo, F.Višnjić, 2001, str.173-225.
A.Giddens: The Transformation of Intimacy, Stanford University Press, 1992.
↑↑↑