Социологија

Курс:
Идеја и идеологија југословенства: настанак, историјски развој и функције (осн.)
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс покрива проблеме историјске социологије политике и социологије међуетничких односа: проблем примене социолошких и политиколошких теорија средњег обима на конкретном историјском материјалу; упознавање са основним теоријама етничких односа; примена теорија интеракције и теорија етничког такмичења у објашњавању настанка, развоја, функција и специфичности појединих идеологија југословенства; уобличавање идеје југословенства у различитим идеологијама југословенства у Срба и Хрвата. Анализира се југословенство у 19. веку, уочи Првог светског рата, између два светска рата, те социјалистичко југословенство и различити истраживачки приступи нестанку Југославије. Напослетку се разматра могућност ускрсавања југословенства након слома социјализма.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним проблемима Југославије и идеолошким супротностима које су у њој постојале, као и са значајем међународног контекста за постојање вишенационалне политичке заједнице.
Предуслови за полагање: Познавање основних социолошких теорија и основно знање из историје јужнословенских нација у 19. и 20. веку.
Облици наставе: Интерактивна настава. Комбиновање предавања, семинара и радионица.
План курса:

1. недеља
предавање - Положај Хрвата и Срба у Хабзбуршкој монархији и Османском царству
Упознавање са курсом, литературом, начином рада и оцењивања. Радионица: Шта је нација (етничка заједница)? Шта је идеологија? Значај и значење етничког и/или националног идентитета за појединце на семинару.Однос према југословенству.

2. недеља
предавање - Српско и хрватско југословенство као продужетак српског и хрватског национализма

2. недеља
семинар - Панславизам, славјанофилство и хрватско југословенство 19. века

3. недеља
предавање - Типологија југословенства

3. недеља
семинар - Босна и Херцеговина – циљ такмичења хрватског и српског национализма

4. недеља
предавање - Југословенски национализам 1904-1918

4. недеља
семинар - Југословенски национализам 1904-1918

5. недеља
предавање - Први светски рат и етничко такмичење Срба и Хрвата

5. недеља
семинар - Први светски рат и етничко такмичење Срба и Хрвата

6. недеља
предавање - Српски национализам и радикалско југословенство између два светска рата

6. недеља
семинар - Српски национализам и радикалско југословенство између два светска рата

7. недеља
предавање - Хрватско и пречанско југословенство између два светска рата

7. недеља
семинар - Хрватско и пречанско југословенство између два светска рата

8. недеља
предавање - Значај међународних чинилаца за настанак, трајање и нестанак вишеетничких држава

8. недеља
семинар - Фашистичко југословенство између два светска рата

9. недеља
предавање - Комунистичко југословенство између два светска рата

9. недеља
семинар - Комунистичко југословенство између два светска рата

10. недеља
предавање - Комунистичко југословенство после Другог светског рата

10. недеља
семинар - Национални идентитет Бошњака/Муслимана и Југославија

11. недеља
предавање - Југословенство и етнички мешовити бракови

11. недеља
семинар - Улога интелектуалаца у разгоревању српског и словеначког национализма

12. недеља
предавање - Чиниоци који су довели до краја Југославије

12. недеља
семинар - Хегемони дискурси о крају СФРЈ и пратећим ратовима у страној и домаћој штампи
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лазић Младен (2005). Ауторитарност и национализам као мобилизацијске претпоставке сукоба на подручју Социјалистичке федеративне републике Југославије. Загреб: Дијалози повјесничара/историчара 9.
Јовић Дејан (2003). Југославија - држава која је одумрла. Београд: Б92.
Драговић Сосо Јасна (2004). ’Спасиоци нације’: Интелектуална опозиција Србије и оживљавање национализма. Београд: Фабрика књига.
Хејден Роберт (2003). Скице за подељену кућу: Уставна логика југословенских сукоба. Београд: Самиздат Б92.
Халперн Џоел, Каидикел Дејвид (2002). Суседи у рату: Југословенски етницитет, култура, и историја из угла антрополога, Београд: Самиздат Б92.
Бугарел Ксавије (2004). Босна - анатомија рата. Београд: Б92.
Бакић Јово (2004). Идеологије југословенства између српског и хрватског национализма 1918-1941. Зрењанин: Градска народна библиотека "Жарко Зрењанин".
Банс Валери (2004). Да ли је етнофедерализам решење за проблем? У: Национализам после комунизма: научене лекције. Београд: БФПИ.
Секулић Душко (2004). Сукоби и толеранција: О друштвеној увјетованости национализма и демокрација. Загреб: Наклада Јасенски и Турк и Хрватско социолошко друштво.
Општа допунска литература
Кочовић Богољуб (2005). Сахрана једног мита: Жртве Другог светског рата у Југославији. Београд: Откровење.
Жерјавић Владимир (1992). Опсесије и мегаломаније око Јасеновца и Блајбурга. Загреб: Глобус.
Грос Мирјана (1976-77). "Идеја југословјенства" Фрање Рачкога у раздобљу њезине формулације (1860-1862). Загреб.
Хониг Јан Вилем, Бот Норберт (1997). Сребреница: сведочанство о једном злочину. Београд: Б92.
↑↑↑