Социологија

Курс:
Социологија савремених покрета у архитектури (мастер)
Предавачи: др Вера Бацковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Sadržaj kursa obuhvata društveno-istorijski kontekst, odnosno društvene, ekonomske, političke i kulturne promene praćene razvojem nauke i filozofije, koji je doveo do novih pristupa u arhitekturi koji su osporavali prošlost i tradiciju. Reč je o razmatranju društvene uslovljenosti i posledica delovanja avangardnih pokreta (futurizam, de stajl, bauhaus, konstruktivizam...) tj. njihovih programa (manifesta, povelja...), ciljeva i vrednosti. Ovi pokreti će biti razmotreni u vezi sa tri momenta: pokušajem uvođenja naučnog metoda u proces arhitektonskog stvaralaštva, novim poimanjem vremena i drugačijim načinom formiranja novih pokreta i pravaca u arhitekturi. Pritom, biće ukazano na to kakav je položaj i uloga avangardnih arhitektonskih pokreta (od recepcije do odbacivanja) u različitim političkim sistemima, od liberalnih do autoritarnih, tokom dvadesetog veka. Pored drugih dokumenata (manifesta) pažnja će biti posvećena i Atinskoj povelji,Varšavskoj deklaraciji, Povelji iz Maču Pikčua.
Циљ изучавања курса: Osnovni cilj kursa jeste da studenti nauče da "čitaju" socio-prostorne strukture, funkcije i forme modernih gradova (od mikro do makro nivoa, od privatnog do javnog prostora) u svetlu primene inovacija avangardnih pokreta u arhitekturi.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohađanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke i političke teorije, urbane sociologije, istorije i istorije umetnosti.
Облици наставе: Predavanja i seminarske vežbe.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Miloš Perović, priređivač, Istorija moderne arhitekture, Antologija tekstova, Kristalizacija modernizma, Avangradni pokreti, Knjiga 2/B, DRASLAR PARTNER, Beograd, 2005.
Општа допунска литература
Čarls Dženks, Moderni pokreti u arhitekturi, VI izdanje, Građevinska knjiga AD, Beograd 2006.
Sreten Vujović, Grad i društvo, IIC SSOS, Beograd, 1982. str. 52-94
↑↑↑