Социологија

Курс:
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века (осн.)
Предавачи: др Вера Бацковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Sadržaj kursa pokriva prvenstveno političke aspekte fizičke transformacije gradova: arhitekture (privatni prostor: stanovanje) i urbanizma ( javni prostor: ulice, trgovi, stadioni, gradovi) za vreme fašizma, staljinizma i nacizma. Pokazuje se čiji su tada bili gradovi u klasnom, etničkom, rasnom i polnom smislu, odnosno kakva je bila tadašnja urbana politika. Posebna pažnja se posvećuje upotrebi javnih prostora kao mesta manifestacije moći, manipulacije nametanjem novih vrednosti, to jest mesta "hipnoze masa" i širenja straha. U tom kontekstu razmatra se i sučeljavanje između nacifašističkog i staljinističkog monumentalnog neoklasicizma, s jedne, i funkcionalizma, racionalizma i konstruktivizma u arhitekturi i urbanizmu, s druge strane.
Циљ изучавања курса: Osnovni cilj kursa jeste da studenti nauče da "čitaju" socio-prostornu strukturu "totalitarnog grada", odnosno da saznaju da su i arhitektura i urbanizam veoma uočljivi pokazatelji karaktera najrepresivnijih režima.
Предуслови за полагање: Za pohađanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke i političke teorije, kao i urbane sociologije.
Облици наставе: Predavanja i seminarske vežbe.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Sreten Vujović, Arhitektura i urbanizam totalitarnih režima XX veka, rider za kurs
Општа допунска литература
Čarls Dženks(1982) " Šest tradicija - politika i arhitektura", u: Moderni pokreti u arhitekturi, Beograd: IRO Građevinska knjiga
Sreten Vujović, Grad i društvo, IIC SSOS, Beograd, 1982. str. 52-94
↑↑↑