Социологија

Курс:
САД - држава и друштво (осн.)
У оквиру предмета: САД - држава и друштво
Предавачи: др Никола Самарџићредовни професор
др Харис Дајчванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: предавања ће се држати конкретних тема везаних за америчке друштвене специфичности и основну државну структуру. Теме: посебности америчког друштва, етнички и расни плуразилам и грађанска култура, мултикултурализам и асимилационизам, национални идентитет, верски и културни плурализам, економија и социјална политика, друштвене групе и политичке вредности. Амерички устав, улога председника, законодавна, извршна и судска власт, политичке партије и кампање, медији. Унутрашња, спољна и глобална политика. Практична настава: студенти ће на семинарима излагати есеје посвећене појединим важним темама и насловима из савремене литературе, и водити дискусије за које су се унапред припремили.
Циљ изучавања курса: Изучавање специфичности америчког друштва и основне структуре америчког федерализма. Разумевање америчких друштвених, културних и политичких посебности.
Предуслови за полагање: Познавање енглеског језика, рад на рачунару, коришћење интернета.
Облици наставе: Предавања, аудио-визуелне презентације, семинари.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Nikola Samardžić, Drugi dvadeseti vek. Službeni glasnik, Beograd, 2008, 408 str. (Biblioteka Društvena misao), ISBN 978-86-7549-760-8 COBISS.SR-ID 147841292
H. Parks, Istorija SAD, Bgd, 1985.
K. Janda etc., The Challenge of Democracy. Government in America. Houghton Mifflin Company, Boston etc., 1992.
Seymour Martin Lipset, American Exceptionalism. A Double-Edged Sword. W. W. Norton and Co., 1997.
Lawrence H. Fuchs, The American Kaleidoscope: Race, Ethnicity, and the Civic Culture. Wesleyan, 1990.
Општа допунска литература
Peter Calvocoressi, World Politics 1945-2000, Longman, 2001.
Džozef Naj, Paradoks američke moći-zašto jedina svetska supersila ne može sama, BMG, Beograd, 2004.
Zbignjev Bžežinski, Američki izbor-globalna dominacija ili globalno vođstvo, Politička kultura, Zagreb, CID, Podgorica, 2004.
Robert N. Bela, Pogažen zavet : američka građanska religija u doba iskušenja, Beograd, Biblioteka XX vek, 2003
D. Dž. Borstin, Amerikanci, I, Kolonijalno iskustvo, II, Državotvorno iskustvo, III, Demokratsko iskustvo, Geopoetika, Bograd, 2004-2005.
Ronald Takaki, A Different Mirror. A History of Multicultural America, Back Bay Books, 1993.
P. Džonson, Istorija američkog naroda, Knjiga komerc, Beograd, 2003
↑↑↑