Социологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Герц, Клифорд, Тумачење култура 1, XX век, Београд, 1998, стр. 119-175;
Елијаде, Мирча, Свето и профано, Књижевна заједница, Нови Сад, 1986;
Еспозито, Џон, Оксфордска историја ислама, Клио, Београд, 2002, стр. 643-752;
Кинцлер, Клаус, Верски фундаментализам, Клио, Београд, 2002;
Перица, Вјекослав, Балкански идоли, 1-2, XX век, Београд, 2006;
Терин, Алдо Натале, Увод у компаративни студиј религија, Загреб, 2006;
Хамилтон, Малком, Социологија религије, Клио, Београд, 2003;
Вукомановић, Милан, Homo viator: религија и ново доба, Чигоја штампа, Београд, 2008
Davie, Grace, The Sociology of Religion, Sage, London, 2007
Асад, Талал, Формације секуларног: хришћанство, ислам, модерност, Београдски круг, Београд, 2008
Berger, Piter, ur., Desekularizacija sveta, Mediterran, Novi Sad, 2008
↑↑↑