Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Априлски апсолвентски рок
СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАНОВИ (ЗАКЉУЧНО СА 2002)
Методологија социолошких истраживања
26.04. у 16:00

Општа социологија II
27.04. у 09:00

Полност и друштво (Односи полова и друштво)
24.04. у 10:00

Социјална патологија
25.04. у 10:00

Социокултурна антропологија
24.04. у 10:00

Социологија града
25.04. у 10:30

Социологија политике
25.04. u 13:00

Социологија рада
27.04. у 10:00

Социологија религије
24.04. у 11:00III година (планови 2003-2005)
Друштвене девијације и облици девијантног понашања
25.04. у 10:00

Економска глобализација
26.04. у 14:00

Језик и друштво - увод у социолнгвистику
28.04. у 13:00

Методологија социолошких истраживања
26.04. у 16:00

Основе социологије организације
27.04. у 10:00

Основе социологије рада
27.04. у 10:00

Постмодернизам и савремена антропологија
24.04. у 10:00

Социјална патологија - увод
25.04. у 10:00

Социологија насеља – социологија села
25.04. у 10:30

Социологија свакодневног живота
28.04. у 13:00

Статистика у друштвеним истраживањима
26.04. у 15:00 106

Теорије о друштвеним променама
27.04. у 09:00

Увод у социологију музике
26.04. у 18:15

Увод у светске религије
24.04. у 11:00IV година (планови 2003-2005)
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима ХХ века
25.04. у 10:30

Друштвени систем и друштвене промене у Србији
27.04. у 09:00

Глобализација и постмодерни град
25.04. у 10:30

Идеја и идеологија југословенства: настанак, развој и функције
25.04. у 13:00

Превладавање прошлости
25.04. у 13:00

Родне студије I
24.04. у 10:00

Социологија етничких група и нација
25.04. у 13:00

Социологија насеља - социологија града
25.04. у 10:30Додатни испити за планове 2006 и 2009 (испити који нису овде наведени су у распореду за раније планове)
Методика наставе социологије
25.04. у 10:00

Полност и култура
25.04. у 11:00

Социологија друштвених девијација - криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
25.04. у 10:00

Социологија друштвених девијација - криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Лабаш)
25.04. у 11:00

Социологија менталних поремећаја (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
25.04. у 10:00

Социологија менталних поремећаја (за студенте који су слушали код проф. Лабаш)
25.04. у 12:00

Увод у социологију образовања
26.04. у 11:00МАСТЕР СТУДИЈЕ
Методика наставе социологије 2
25.04. у 10:00
↑↑↑