Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
23.09. у 10:00 103

Класичне социолошке теорије
23.09. у 10:00 103

Општа историја XIX и XX века
19.09. у 10:00 310

Основи филозофије и методологије науке
20.09. у 10:00 310

Социјална демографија
18.09. у 13:00 310

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
20.09. у 11:00 301

Увод у социокултурну антропологију
22.09. у 11:00  27.09. у 11:00, к 364 310

Увод у социологију 1
27.09. у 08:00 301

Увод у социологију 2 (и Увод у социологију по старом)
26.09. у 10:00 к 366

Социјална психологија
18.09. у 10:00 АмфI ГОДИНА - страни језик 1
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеII ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
18.09. у 13:00 310

Историја економске мисли
26.09. у 10:00 310

Методологија социолошких истраживања I
20.09. у 14:00 105

Основи економије
25.09. у 10:00 310

Основи економије I и Основи економије II
26.09. у 10:00 310

САД – држава и друштво
19.09. у 10:00 310

Савремене социолошке теорије
22.09. у 11:00 301

Социологија глобализације
27.09. у 08:00 301

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
19.09. у 10:00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет
25.09. у 10:00  21.09. у 10:00, к 351 к 351

Социологија културе
23.09. у 13:00  21.09. у 13:00, 301 310

Социологија образовања (андрагози)
18.09. у 10:00 к 364

Социјална патологија-увод (програм 2003. до и 2005)
19.09. у 10:00 к 351

Социологија религије
25.09. у 11:00 312

Социологија свакодневног живота
22.09. у 11:00 301

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
25.09. у 15:00  22.09. у 10:00, 106 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
18.09. у 17:00 103

Теорије моћи (Моћ - по старом)
18.09. у 17:00 103

Традиционално и модерно у култури
25.09. у 11:00 к 364

Увод у социологију образовања
18.09. у 10:00 к 364

Увод у студије глобализације
27.09. у 08:00 301II ГОДИНА - страни језик 2
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеIII ГОДИНА
Друштвене девијације и облици девијантног понашања
19.09. у 10:00 к 351

Истраживање етничких односа
21.09. у 15:00 к 370

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
20.09. у 14:00 105

Методологија социолошких истраживања II
20.09. у 14:00 105

Основе социологије рада
18.09. у 09:00  18.09. у 10:00, 310 310

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
23.09. у 11:00  25.09. у 11:00, к 364 к 364

Социологија насеља - социологија села
19.09. у 11:00 301

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
19.09. у 11:00 к 351

Социологија менталних поремећаја
25.09. у 13:00  21.09. у 13:00, к 351 к 351

Статистика у друштвеним истраживањима (анализа)
25.09. у 15:00  22.09. у 10:00, 106 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
27.09. у 09:00 308Модул Економска социологија
Економска глобализација
27.09. у 08:00 301

Економска транзиција
26.09. у 10:00 310

Основи економске социологије
26.09. у 10:00 к 367

Основи социологије организације
21.09. у 11:30 312

Примењена економска социологија
26.09. у 10:00 к 367Модул Социологија културе
Историја џеза
19.09. у 10:00 310

Језик и друштво: увод у социолингвистику
22.09. у 14:00 301

Полност и култура
19.09. у 11:00 к 364

Постмодернизам и савремена антропологија
23.09. у 11:00  25.09. у 11:00, к 364 к 364

Социологија масовне културе
23.09. у 13:00  21.09. у 13:00, 301 310

Увод у социологију музике
23.09. у 10:00 103

Увод у светске религије
25.09. у 11:00 312IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
27.09. у 09:00 308

Методика наставе социологије
19.09. у 10:00 к 364

Облици критике социјализма
21.09. у 15:00 к 370

Социологија насеља - социологија града
18.09. у 11:00 312

Социологија политике
26.09. у 13:00 313

Социологија породице
27.09. у 11:00 ИСИ

Увод у социологију образовања
18.09. у 10:00 к 364Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
18.09. у 11:00 312

Глобализација и постмодерни град
18.09. у 11:00 312

Изазови савремене породице
26.09. у 11:00 ИСИ

Социологија детињства
26.09. у 11:00 ИСИ

Социологија окружења
18.09. у 11:00 312

Социологиjа омладине
26.09. у 11:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
18.09. у 11:00 312Модул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
22.09. у 12:00 к 365

Историјска социологија
18.09. у 17:00 103

Превладавање прошлости
26.09. у 13:00 к 365

Социологија етничких група и нација
22.09. у 12:00 к 365

Социологија избора
18.09. у 17:00 103Предмети за образовање наставника
Распоред испита је објављен у вестима ЦОН-а.Мастер студије
Кључни проблеми социолошке теорије
22.09. у 14:00 301

Методологија социолошких истраживања
20.09. у 14:00 105Докторске студије
Методе истраживања друштвених појава
21.09. у 14:00 к 370
↑↑↑