Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 13. до 19.08. 2020.
  • уплата најкасније до: 21.08. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 21.08.2020.
  • испити: од 24.08. до 05.09. 2020.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
28.8. 10:00 сала 310

Класичне социолошке теорије
28.8. 10:00 сала 310

Социјална демографија
24.8. 10:00 сала 310

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
27.8. 11:30 сала 310

Увод у социокултурну антропологију
26.8. 13:00 сала 104

Увод у социологију 1
24.8. 8:00 сала 308

Увод у социологију 2
26.8. 11:30 сала 310

Социјална психологија
2.9. 8:00 Амф. и сала 101II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
24.8. 10:00 сала 310

Историја економске мисли
27.8. 10:00 сала 308

Методологија социолошких истраживања I
24.8. 16:00 сала 101

Основи економије
27.8. 10:00 сала 308

Основи економије I и Основи економије II
28.8. 10:00 сала 308

Савремене социолошке теорије
29.8. 11:00 сала 310

Социологија глобализације
24.8. 8:00 сала 308

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
25.8. 13:00 сала 301

Социологија друштвених девијација-криминалитет
24.8. 14:00 сале 104 и 301

Социологија културе
27.8. 11:30 сала 103

Социологија образовања
24.8. 12:00 сала 308

Социјална патологија-увод (програм 2003. до и 2005)
25.8. 13:00 сала 301

Социологија религије
24.8. 10:00 сала 308

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
28.8. 14:30 сала 101

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
29.8. 14:00 сала 310

Увод у социологију образовања
24.8. 13:00 сала 308

Увод у студије глобализације
25.8. 8:00 сала 308III ГОДИНА
Антропологија рата
27.8. 13:00 сала 101

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
25.8. 13:00 сала 301

Глобализација културе
24.8. 8:00 сала 308

Култура касног капитализма
27.8. 15:00 сала 313

Методологија социолошких истраживања (стари програми)
24.8. 18:00 сала 101

Методологија социолошких истраживања II
24.8. 18:00 сала 101

Основе социологије рада
24.8. 8:00 сала 104

Политичка глобализација
24.8. 8:00 сала 308

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
27.8. 13:00 сала 101

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
27.8. 8:00 I група 9:30 II група сала 101

Социологија менталних поремећаја
24.8. 10:00 сале 104 и 301

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање/анализа)
28.8. 14:30 сала 101

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
25.8. 15:30 сала 101Модул Економска социологија
Економска глобализација
24.8. 8:00 сала 308

Економска транзиција
27.8. 10:00 сала 308

Основи економске социологије
25.8. 10:00 сала 310

Основи социологије организације
25.8. 8:00 сала 310

Савремене економске миграције
24.8. 10:00 сала 310Модул Социологија културе
Језик и друштво: увод у социолингвистику
25.8. 17:00 сала 310

Култура и друштвене разлике
25.8. 17:00 сала 310

Полност и култура
25.8. 11:00 сала 308

Род и култура
25.8. 11:00 сала 308

Социологија масовне културе
27.8. 11:30 сала 103

Увод у социологију музике
28.8. 10:00 сала 310

Увод у светске религије
24.8. 10:00 сала 308IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
26.8. 14:00 сала 101

Социологија насеља - социологија града
28.8. 12:00 сала 101

Социологија политике
28.8. 15:00 сала 308

Социологија породице
26.8. 10:00 сала 308

Методика наставе социологије
25.8. 10:00 сала 308Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
27.8. 9:30 сала 101

Изазови савремене породице
25.8. 12:00 Институт

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
29.8. 11:30 сала 312

Социологија детињства
25.8. 10:00 Институт

Социологија окружења
27.8. 8:00 сала 101

Социологија омладине
25.8. 10:00 ИнститутМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
28.8. 15:00 сала 308

Историјска социологија
29.8. 14:00 сала 310

Превладавање прошлости
28.8. 15:00 сала 308

Социологија етничких група и нација
28.8. 15:00 сала 308

Социологија избора
29.8. 14:00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
25.8. 17:00 сала 310

Методологија социолошких истраживања
24.8. 18:00 сала 101ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
27.8. 14:00 к 370
↑↑↑