Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 05. до 18.07. 2018.
  • уплата најкасније до: 13.07. 2018.
  • провера услова и приговори: 19.07. 2018.
  • испити: од 27.08. до 05.09. 2018.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
03.09. у 10:00 310

Класичне социолошке теорије
03.09. у 10:00 310

Општа историја XIX и XX века
05.09. у 10:00 510

Основи филозофије и методологије науке
31.08. у 10:00 308

Социјална демографија
27.08. у 12:00 310

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
31.08. у 11:00 301

Увод у социокултурну антропологију
28.08. у 16:00 310

Увод у социологију 1
29.08. у 10:00 301

Увод у социологију 2
30.08. у 10:00 к 366

Социјална психологија
01.09. у 10:00 АмфII ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
27.08. у 12:00 310

Историја економске мисли
06.09. у 10:00 310

Методологија социолошких истраживања I
29.08. у 14:00 103

Основи економије
05.09. у 10:00 310

Основи економије I и Основи економије II
06.09. у 10:00 310

САД – држава и друштво
05.09. у 10:00 510

Савремене социолошке теорије
28.08. у 14:00 313

Социологија глобализације
29.08. у 10:00 301

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
04.09. у 09:00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет
03.09. у 10:00 к 351

Социологија културе
30.08. у 13:00 105

Социологија образовања
03.09. у 10:00 313

Социјална патологија-увод (програм 2003. до и 2005)
04.09. у 09:00 к 351

Социологија религије
27.08. у 11:00 313

Социологија свакодневног живота
28.08. у 14:00 313

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
03.09. у 10:00 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
27.08. у 17:00 310

Теорије моћи (Моћ - по старом)
27.08. у 17:00 310

Традиционално и модерно у култури
27.08. у 16:00 к 364

Увод у социологију образовања
03.09. у 11:00 313III ГОДИНА
Антропологија рата
27.08. у 16:00 к 364

Друштвене девијације и облици девијантног понашања
04.09. у 09:00 к 351

Глобализација културе
29.08. у 10:00 301

Култура касног капитализма
28.08. у 11:00 301

Методологија социолошких истраживања (стари програми)
29.08. у 14:00 103

Методологија социолошких истраживања II
29.08. у 14:00 103

Основе социологије рада
04.09. у 10:00 301

Политичка глобализација
29.08. у 10:00 301

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
27.08. у 16:00 к 364

Социологија руралног развоја (Социологија насеља - социологија села)
29.08. у 11:00 313

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
04.09. у 10:00 к 351

Социологија менталних поремећаја
03.09. у 12:00 к 351

Социјална патологија
04.09. у 10:00 к 351

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање/анализа)
03.09. у 10:00 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
30.08. у 09:00 308Модул Економска социологија
Економска глобализација
29.08. у 10:00 301

Економска транзиција
06.09. у 10:00 310

Основи економске социологије
04.09. у 10:00 301

Основи социологије организације
30.08. у 10:00 313

Примењена економска социологија
04.09. у 10:00 301

Савремене економске миграције
27.08. у 14:00 к 369Модул Социологија културе
Историја џеза
05.09. у 10:00 510

Језик и друштво: увод у социолингвистику
28.08. у 17:00 313

Култура и друштвене разлике
28.08. у 17:00 313

Полност и култура
04.09. у 11:00 к 364

Постмодернизам и савремена антропологија
27.08. у 16:00 к 364

Род и култура
04.09. у 11:00 к 364

Социологија масовне културе
30.08. у 13:00 105

Увод у социологију музике
03.09. у 10:00 310

Увод у светске религије
27.08. у 11:00 313IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
30.08. у 09:00 308

Социологија насеља - социологија града
28.08. у 11:00 313

Социологија политике
04.09. у 12:00 308

Социологија породице
05.09. у 11:00 ИСИ

Методика наставе социологије
04.09. у 10:00 к 364

Увод у социологију образовања
03.09. у 11:00 313Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
28.08. у 10:00 313

Изазови савремене породице
04.09. у 11:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
30.08. у 11:00 301

Социологија детињства
04.09. у 11:00 ИСИ

Социологија окружења
28.08. у 11:00 313

Социологија омладине
04.09. у 11:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
04.09. у 12:00 308

Историјска социологија
27.08. у 17:00 310

Превладавање прошлости
04.09. у 12:00 308

Социологија етничких група и нација
04.09. у 12:00 308

Социологија избора
27.08. у 17:00 310МАСТЕР СТУДИЈЕ
Испити код проф. др Наде Секулић
27.08. у 16:00 к 364

Кључни проблеми социолошке теорије
28.08. у 17:00 313

Методологија социолошких истраживања
29.08. у 14:00 103ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Испити код проф. др Наде Секулић
27.08. у 16:00 к 364

Методе истраживања друштвених појава
30.08. у 14:00 к 370
↑↑↑