Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22. до 31.01. 2018.
  • уплата најкасније до: 25.01.2018.
  • провера услова и приговори: 01.02.2018.
  • испити: од 05. до 13.02. 2018.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
10.02. у 10:00 101

Класичне социолошке теорије
10.02. у 10:00 101

Општа историја XIX и XX века
06.02. у 10:00

Основи филозофије и методологије науке - код Миљане Милојевић
09.02. у 10:00 103

Социјална демографија
05.02. у 13:00 310

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
08.02. у 11:00 301

Увод у социокултурну антропологију
05.02. у 12:00 301

Увод у социологију 1
12.02. у 09:00 308

Увод у социологију 2 (и Увод у социологију по старом)
13.02. у 09:00 к 366

Социјална психологија
09.02. у 14:00II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
05.02. у 13:00 310

Глобализација културе
13.02. у 12:00 310

Историја економске мисли
06.02. у 10:00 310

Методологија социолошких истраживања I
07.02. у 14:00 101

Основи економије
06.02. у 10:00 310

Основи економије 1 и 2
05.02. у 10:00 310

Политичка глобализација
13.02. у 12:00 310

САД – држава и друштво
06.02. у 10:00

Савремене социолошке теорије
12.02. у 11:00 301

Социјална и просторна искљученост
13.02. у 11:00 309

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
06.02. у 11:00 105

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Драгишић-Лабаш)
08.02. у 13:00 104

Социологија глобализације
13.02. у 12:00 310

Социологија културе
08.02. у 13:00 101

Социологија образовања (андрагози)
05.02. у 10:00 312

Социјална патологија-увод (програм 2003. до и 2005)
06.02. у 11:00 105

Социологија религије (за студенте који полажу писмено)
07.02. у 11:00 104

Социологија религије (за студенте који полажу усмено)
07.02. у 11:00 к 380

Социологија свакодневног живота
12.02. у 11:00 301

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
13.02. у 12:00 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
08.02. у 17:30 308

Теорије моћи (Моћ - по старом)
08.02. у 17:30 308

Традиционално и модерно у култури
05.02. у 10:00 к 364Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеIII ГОДИНА
Друштвене девијације и облици девијантног понашања
06.02. у 10:00 105

Методологија социолошких истраживања
07.02. у 14:00 101

Методологија социолошких истраживања II
07.02. у 14:00 101

Основе социологије рада
09.02. у 11:00  05.02. у 11:00, 308 308

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
05.02. у 10:00 к 364

Социологија насеља - социологија села
13.02. у 11:00 309

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
06.02. у 10:00 105

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Лабаш
08.02. у 10:00 104

Социјална патологија (до 2002)
06.02. у 10:00 105

Статистика у друштвеним истраживањима (анализа)
13.02. у 12:00 106

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
12.02. у 09:00  06.02. у 09:00, 301 ИСИМодул Економска социологија
Економска глобализација
13.02. у 12:00 310

Економска транзиција
05.02. у 10:00 310

Основи економске социологије
09.02. у 11:00  05.02. у 11:00, 308 308

Основи социологије организације
06.02. у 11:30 312

Примењена економска социологија
05.02. у 11:00 308Модул Социологија културе
Језик и друштво: увод у социолингвистику
13.02. у 17:00 301

Полност и култура
06.02. у 11:30 к 364

Постмодернизам и савремена антропологија
05.02. у 10:00 к 364

Социологија масовне културе
08.02. у 13:00 101

Увод у социологију музике
10.02. у 10:00 101

Увод у светске религије
07.02. у 11:00 к 380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
06.02. у 09:00 301

Социологија насеља - социологија града
12.02. у 11:00 313

Социологија политике
13.02. у 12:00 301

Социологија породице
07.02. у 11:00 ИСИ

Методика наставе социологије
06.02. у 10:00 к 364

Увод у социологију образовања
05.02. у 11:00 312Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
13.02. у 11:00 309

Глобализација и постмодерни град
13.02. у 11:00 309

Изазови савремене породице
06.02. у 11:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
13.02. у 11:00 309

Социологија детињства
06.02. у 11:00 ИСИ

Социологија омладине
06.02. у 11:00 ИСИ

Социологија окружења
13.02. у 11:00 309Модул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
13.02. у 12:00 301

Историјска социологија
08.02. у 17:30 308

Превладавање прошлости
13.02. у 12:00 301

Социологија етничких група и нација
13.02. у 12:00 301

Социологија избора
08.02. у 17:30 308МАСТЕР СТУДИЈЕ
Кључни проблеми социолошке теорије
13.02. у 17:00 301

Методологија социолошких истраживања
07.02. у 14:00 101ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
08.02. у 14:00 к 370
↑↑↑