Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18.12.2017. до 10. 01.2018.
  • уплата најкасније до: 05.01.2018.
  • провера услова и приговори: 11.01.2018.
  • испити: од 15. до 24.01.2018.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
20.01. у 10:00 101

Класичне социолошке теорије
20.01. у 10:00 101

Општа историја XIX и XX века
23.01. у 10:00 408

Основи филозофије и методологије науке
22.01. у 10:00 103

Социјална демографија
15.01. у 13:30  15.01. у 13:00, 308 308

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
18.01. у 11:00 301

Увод у социокултурну антропологију
24.01. у 12:00 301

Увод у социологију 1
19.01. у 09:00 308

Увод у социологију 2 (и Увод у социологију по старом)
19.01. у 09:00 308

Социјална психологија
22.01. у 14:00II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
15.01. у 13:30  15.01. у 13:00, 308 308

Историја економске мисли
17.01. у 10:00  15.01. у 10:00, 310 310

Методологија социолошких истраживања I
17.01. у 14:00 101

Основи економије
17.01. у 10:00  15.01. у 10:00, 310 310

Основи економије 1 и 2
16.01. у 10:00 310

САД – држава и друштво
23.01. у 10:00 408

Савремене социолошке теорије
22.01. у 11:00 308

Социјална патологија-увод (програми 2003. до и 2005)
16.01. у 11:00 104

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
16.01. у 11:00 104

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Драгишић-Лабаш)
25.01. у 13:00  18.01. у 13:00, 104 104

Социологија глобализације
23.01. у 14:00  23.01. у 12:00, 103 103

Социологија културе
18.01. у 13:00 103

Социологија образовања (андрагози)
15.01. у 10:00 к 364

Социологија религије (за студенте који полажу писмено)
17.01. у 11:00 104

Социологија религије (за студенте, који полажу усмено)
17.01. у 11:00 к 380

Социологија свакодневног живота
22.01. у 11:00 308

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
19.01. у 12:00 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
18.01. у 19:00  18.01. у 17:30, 308 308

Теорије моћи
18.01. у 19:00  18.01. у 17:30, 308 308

Традиционално и модерно у култури
24.01. у 10:00 к 364Страни језици и предмети Кабинета за стране језике
За распоред испита погледати страну Кабинета за стране језикеIII ГОДИНА
Друштвене девијације и облици девијантног понашања
16.01. у 10:00 104

Глобализација културе
23.01. у 14:00  23.01. у 12:00, 103 103

Методологија социолошких истраживања (студијски програми до 2005)
17.01. у 14:00 101

Методологија социолошких истраживања II
17.01. у 14:00 101

Основе социологије рада
19.01. у 10:00  15.01. у 10:00, 301 301

Политичка глобализација
23.01. у 14:00  23.01. у 12:00, 103 103

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
24.01. у 10:00 к 364

Социологија насеља - социологија села
16.01. у 11:00 312

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
16.01. у 10:00 104

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Драгишић-Лабаш
25.01. у 10:00  18.01. у 10:00, 104 104

Социјална патологија (до 2002)
16.01. у 10:00 104

Социјална и резиденцијална сегрегација
16.01. у 11:00 312

Статистика у друштвеним истраживањима (анализа)
19.01. у 12:00 106

Теорије о друштв. променама (Општа социологија II по старом)
18.01. у 09:00 308Модул Економска социологија
Економска глобализација
23.01. у 14:00  23.01. у 12:00, 103 103

Економска транзиција
16.01. у 10:00 310

Основи економске социологије
17.01. у 11:30 к 367

Основи социологије организације
16.01. у 11:30 301

Примењена економска социологија
17.01. у 11:30 к 367Модул Социологија културе
Историја џеза
23.01. у 10:00 408

Језик и друштво: увод у социолингвистику
23.01. у 17:00

Полност и култура
16.01. у 11:30 к 364

Постмодернизам и савремена антропологија
24.01. у 10:00 к 364

Социологија масовне културе
18.01. у 13:00 103

Увод у социологију музике
20.01. у 10:00 101

Увод у светске религије
17.01. у 11:00 к 380IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (Општа социологија II)
18.01. у 09:00 308

Социологија насеља - социологија града
15.01. у 11:00 312

Социологија политике
23.01. у 12:00 301

Социологија породице
23.01. у 12:00  23.01. у 11:00, ИСИ ИСИ

Методика наставе социологије
16.01. у 10:00 к 364

Увод у социологију образовања
15.01. у 11:00 к 364Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
16.01. у 11:00 312

Глобализација и постмодерни град
16.01. у 11:00 312

Изазови савремене породице
23.01. у 11:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
16.01. у 11:00 312

Социологија детињства
23.01. у 11:00 ИСИ

Социологија окружења
16.01. у 11:00 312

Социологија омладине
23.01. у 11:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
23.01. у 12:00 301

Историјска социологија
18.01. у 19:00  18.01. у 17:30, 308 308

Превладавање прошлости
23.01. у 12:00 301

Социологија етничких група и нација
23.01. у 12:00 301

Социологија избора
18.01. у 19:00  18.01. у 17:30, 308 308МАСТЕР СТУДИЈЕ
За термине испита који нису овде наведени, студенти се договарају са предметним наставницима

Кључни проблеми социолошке теорије
23.01. у 17:00

Методологија социолошких истраживања
17.01. у 14:00 101ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
16.01. у 13:00 к 370

За термине испита који нису овде наведени, студенти се договарају са предметним наставницима
↑↑↑