Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 25. 12. 2019.
  • уплата најкасније до: 23.12.2019.
  • провера услова и приговори: 26.12.2019.
  • испити: од 13. до 23.01.2020.
I ГОДИНА
Увод у социологију 2
21.01. у 9.00 к 366

Историја политичких и социјалних теорија
20.01. у 10.00 308

Класичне социолошке теорије
20.01. у 10.00 308

Општа историја XIX и XX века
15.01. у 10.00 310

Основи филозофије и методологије науке
16.01. у 10.00 101

Социјална демографија
14.01. у 13.00 к 369

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
23.01. у 11.00 301

Увод у социокултурну антропологију
17.01. у 14.00 312

Увод у социологију 1
22.01. у 9.00 310

Увод у социологију 2 (и Увод у социологију по старом)
21.01. у 9.00 к 366

Социјална психологија
13.01. у 10.00 АмфII ГОДИНА
Увод у социологију образовања
13.01. у 11.00 к 364

Социологија глобализације
22.01. у 15.00 310

Демографија партнерства и рађања
14.01.у 13.00 к 369

Историја економске мисли
21.01. у 10.00 308

Методологија социолошких истраживања I
16.01. у 16.00 101

Основи економије
21.01. у 10.00 308

Основи економије 1 и 2
20.01. у 10.00 301

Савремене социолошке теорије
17.01. у 10.30 310

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
21.1. у 11.00 к 351

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Драгишић-Лабаш)
20.1. у 11.00 к 351

Социологија културе
23.01. у 13.00 103

Социологија образовања (андрагози)
13.01. у 10.00 к 364

Социологија религије
15.11. у 11.00 к 380

Социологија религије (генерација 2018)
15.11. у 11.00 104

Социологија свакодневног живота
17.01. у 10.30 310

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
21.01. у 12.00 106

Теорија друштвене структуре и система
16.01. у 17.00 310III ГОДИНА
Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање)
21.01. у 12.00 106

Антропологија рата
17.01. у 12.00 к 364

Демографија партнерства и рађања
14.01. у 13.00 к 369

Историја економске мисли
21.01. у 10.00 308

Родне студије I
17.01. у 10.00 к 364

Социологија друштвених девијација-криминалитет(за студенте који су слушали код проф. Драгишић Лабаш)
20.01. у 11.00 к 351

Теорије о друштвеним променама - поправни есеј
16.01. у 11.00 310

Социологија руралног развоја
14.01. у 10.30 313

Култура касног капитализма
21.01. у 12.00 312

Методологија социолошких истраживања (студијски програми до 2005)
16.01. у 16.00 101

Методологија социолошких истраживања II
16.01. у 16.00 101

Основе социологије рада
17.01. у 10.00 308

Социологија насеља - социологија села
14.01. у 10.30 313

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
21.01. у 12.00 к 351

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Драгишић-Лабаш
20.01. у 15.00 к 351

Теорије о друштв. променама (Општа социологија II по старом)
20.01. у 9.00 310Модул Економска социологија
Савремене економске миграције
14.01. у 13.00 к 369

Економска транзиција
21.01. у 10.00 308

Основи економске социологије
22.01. у 11.30 312

Основи социологије организације
14.01. у 11.30 312Модул Социологија културе
Род и култура
14.01. у 11.00 к 364

Култура и друштвене разлике
21.01. у 17.00 308

Језик и друштво - увод у социолингвистику
21.01. у 17.00 308

Полност и култура
14.01. у 11.00 к 364

Социологија масовне културе
23.01. у 13.00 103

Увод у светске религије
15.01. у 11.00 к 380IV ГОДИНА
Социологија града
13.01. у 10.30 313

Друштвени систем и друштвене промене у Србији-поправни есеј
16.01. у 11.00 310

Социологија менталних поремећаја (за студенте који су слушали код проф. Драгишић Лабаш)
20.01. у 15.00 к 351

Друштвени систем и друштвене промене у Србији (Општа социологија II)
20.01. у 9.00 310

Социологија насеља - социологија града
13.01. у 10.30 313

Социологија политике
21.01. у 12.00 301

Социологија породице
22.01. у 10.00  22.01. у 11.00, ИСИ ИСИ

Методика наставе социологије
14.01. у 10.00 к 364

Увод у социологију образовања
13.01. у 11.00 к 364Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
14.01. у 10.30 313

Изазови савремене породице
21.01. у 11.00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
14.01. у 10.30 313

Социологија детињства
21.01. у 11.00 ИСИ

Социологија окружења
14.01. у 10.30 313

Социологија омладине
21.01. у 11.00 ИСИМодул Социологија политике
Идеологије југословенства
21.01. у 12.00 301

Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
21.01. у 12.00 301

Историјска социологија
16.01. у 17.00 310

Превладавање прошлости
21.01. у 12.00 301

Социологија етничких група и нација
21.01. у 12.00 301

Социологија избора
16.01. у 17.00 310МАСТЕР СТУДИЈЕ
Родне студије мастер
14.01. у 11.00 к 364

Кључни проблеми социолошке теорије
21.01. у 17.00 308

Методика наставе социологије 2
14.01. у 10.00 к 364

Методологија социолошких истраживања
16.01. у 16.00 101

Социологија менталних поремећаја
20.01. у 11.00 к 351ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
17.01. у 13.00 к 370
↑↑↑