Социологија

 • 2008 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2014 - докторске студије - ФФ
 • 2015 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2010 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2009 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2009 -  2010 - «Репрезентације логичких структура и примене у рачунарству», број 144013
  Носилац: Математички институт САНУ (учесник пројекта)
 • 2011 -  «Репрезентације логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству», број 174026
  Носилац: Математички институт САНУ (учесник пројекта)
 • 2011 -  «Динамички системи у природи и друштву - филозофски и емпиријски аспекти»
  Носилац: Филозофски факултет Универзитета у Београду - Институт за филозофију (учесник пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑