Психологија

7
 
Нов
 
2017
Важне информације о упису модула на 4. години

На основу одлуке Одељења за психологију од 30.10.2017. године минимални број ЕСПБ потребан за упис модула на 4. години је 120. Одлука се примењује од школске 2018/19. године.
Студентима који студирају по Програму 2009. и који још увек нису изабрали модул препоручује се да поднесу молбу за прелазак на Програм 2014. по ком ће се одвијати настава на модулима од школске 2018/19. За додатне информације обратити се секретару Одељења, Маји Јовановић.


↑↑↑