Психологија

Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет к2 - Модалитети психотерапије са практикумима
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и1
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑