Психологија

Смер: Истраживачки,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Модул - истраживачки,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Заједнички предмети, Изборни предмет 9
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Модул - психологија рада, Изборни предмет (ПСРА)
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Модул - истраживачки,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Заједнички предмети, Изборни 6, 8
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑