Психологија

Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
Смер: Психологија рада - изборни предмет 1,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑