Психологија

Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Смер: Клиничка психологија,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - клиничка психологија,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 5/1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑