Психологија

Неуролошке основе когнитивних и емоционалних процеса
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑