Психологија

Личност и интерперсонални односи на раду
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑