Психологија

Психопатологија деце и младих 1
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Садржај предмета: Нормалност и патологија развоја личности
Циљ изучавања предмета: Циљ овако замишљеног курса је двојак. Паралелно са општим (условно речено теоријским) знањима, инсистира се на могућности (базичног, али ипак професионално коректног) разумевања и активног сагледавања захтева непосредне клиничке ситуације. Први део курса (Психопатологија деце и младих Ι) је посвећен развојној психодинамици нормалног развоја.
Предуслови за полагање: Развојна психологија, Психологија личности, Физиологија, Развојна психопатологија
Облици наставе: Предавања: 2 часа Вежбе: 2 часа
Обавезе студената: Припрема за наставу Похађање наставе
Постојећи курсеви:
↑↑↑