Психологија

Психопатологија групних процеса
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Садржај предмета: Динамика групних процеса (нормалност и патологија)
Циљ изучавања предмета: пружање студентима основних информација о базичним теоријским поставкама битним за разумевање (динамике и патологије) групних процеса. Као такав, овај курс представља увод у потоње детаљније упознавање са еторијом и праксом групне анализе.
Предуслови за полагање: Психологија личности, Социјална психологија, Општа психопатологија
Облици наставе: предавања + практичан рад
Обавезе студената: Обавезе студената: Припрема за наставу Похађање наставе Израда семинарског рада
Постојећи курсеви:
↑↑↑