Психологија

Развојна психопатологија
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмени, усмени
Садржај предмета: Развој личности, нормалност и патологија
Циљ изучавања предмета: Пружити свим будућим психолозима најосновније информације о развојној димензији разумевања психопатологије личности. Као такав, овај курс проимарно настоји да повеже знања која су студенти већ стекли из области Развојне психологије, Психологије личности и Неурофизиологије са Општом психопатологијом и са Психопатологијом деце и младих I и II.
Предуслови за полагање: Развојна психологија, Психологија личности, Физиологија
Облици наставе: 2 часа недејно X 13 недеља = 26 часа
Обавезе студената: Припрема за наставу Похађање наставе
Постојећи курсеви:
↑↑↑