Психологија

Увод у психологију образовања
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Александер Бауцалредовни професор
др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Ксенија Крстићванредни професор
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмени, усмени
Садржај предмета: 1. Систем образовања, установе, учесници, европски и светски трендови у развоју образовања 2. Контроверзна питања у психологији образовања: а) психолошки правци и школа б) интелигенција и школовање, ц) когнитивни, афективни, социјални и морални развој и школа д) разноврсност: индивидуалне, групне, развојне, културне разлике ф) мотивација и учење, г) школско учење и настава х) истраживања у школи наспрам истраживања школе 3. Наставничка професија 4. Разноврсне улоге психолога у систему образовања
Циљ изучавања предмета: Увод у психологију образовања је курс који оспособљава студенте психологије да разумеју сложеност образовног система, природу и сложеност процеса учења и подучавања у школи, као и специфичне захтеве који се у образовању постављају у односу на професионалну улогу психолога. Курс има за циљ и да студентима омогући разумевање кључних контраверзна питања у психологији образовања. Након овог курса студенти це стећи основна знања и вештине која су неопходна за стварање богатог окружења за учење.
Облици наставе: Предавања: 3 часа недељно (укупно 39 сати) Вежбе: 2 часа недељно (укупно 26 сати) Израда есеја: 22 сата Циљане посете: 10 сати Испитивање ученика: 10 сати
Обавезе студената: a) Учешће на предавањима и вежбама: максимално 2 изостанка b) Циљане посете институцијама и кратак групни писани извештај: 2 посете, групни извештаји на 2 стране c) Испитивање ученика: 1 испитивање и кратак извештај d) Есеј на задату тему: 2 кратка есеја (по 3 стране)
Постојећи курсеви:
↑↑↑