Психологија

Курс:
Психопатологија групних процеса
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Динамика групних процеса (нормалност и патологија)
Циљ изучавања курса: пружање студентима основних информација о базизним теоријским поставкама битним за разумевање (динамике и патологије) групних процеса. Као такав, овај курс представља увод у потоње детаљније упознавање са теоријом и праксом групне анализе.
Предуслови за полагање: Психологија личности, Социјална психологија, Општа психопатологија
Облици наставе: предавања + практичан рад
Обавезе студената: Припрема за наставу Похађање наставе Израда семинарског рада
Начин оцењивања рада и резултата: Активности током наставе 20% Активности током израде рада 30% Презентација и опдбрана рада 50%
План курса:

1. недеља
предавање - Одређење и историјат теме
Историјски контекст разумевањаа психодионамике групе

2. недеља
предавање - Динамика групе
Однос појединац-група Реалитет групе

3. недеља
предавање - Патологија реалитета групе
Индивидуални патолошки феномени-групни патолошки феномени

4. недеља
предавање - Група и примитивна ментална стања
Група и примитивни механизми одбране

5. недеља
предавање - Група и симболичка функција
Група и језик, говор...

6. недеља
предавање - Динамички оквири функционисања групе као целине
Група као оквир догађања Група као жариште догађања

6. недеља
предавање - Група и нарцизам
Психодинамика зависне групе

7. недеља
предавање - Однос: тело-група
Експресија и комуникабилност тела у оквиру гупе

9. недеља
предавање - Проблем ауторитета и функционисање групе
Моћ, присила, тензија...

10. недеља
предавање - Избор вође и појам базичне претпоставке
Вођа Идеологија

11. недеља
предавање - Основни принципи групне терапије
Појам и техника интерпретирања у групи

12. недеља
предавање - Основни принципи групне терапије II
Специфичности трансфера и контратрансфера у функционисању терапијске групе

13. недеља
предавање - Проблеми критичке евалуације терапијског поступка у групи
Проблем процене, дропаута и исхода терапијске ситуације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
у припреми је зборник текстова
↑↑↑