Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Говор, слушање, ћутање, поглед
Језик и говор у терапијској ситуацији

2. недеља
предавање - Тело у терапијској ситуацији
Тело које мирује, тело у покрету

3. недеља
предавање - Доживљај времена у терапијској ситуацији
Одлагање, чекање, трајање

4. недеља
предавање - Когнитивни аспекти аналитичке ситуације.
Мишљење, увид, разумевање, неразумевање

5. недеља
предавање - Повезивање
Напади на постојеће везе

6. недеља
предавање - Хаос и структура
Примитивна менталнаа стања

7. недеља
предавање - Техника интерператције
Основе психоааналитичке херменеутике

8. недеља
предавање - Савремена схватања динамике психичког
Детерминизам, контингенција, перспективизам

9. недеља
предавање - Рад на фантазијама у терапијској ситуацији
Семиотика и семантика примитивних форми идеације

10. недеља
предавање - Отпори и анализа отпора
Основне претпоставке аналитичке технике у раду са отпорима

11. недеља
предавање - Трансфер-контратрансфер, вантрансферни фактори и терапијска ситуација
Релациони контекст аналитичке ситуације

12. недеља
предавање - Психоаналитичка пракса и питање идеологије
Етичка питања психоаналитичке праксе, терапијска ситуација и критички став

13. недеља
предавање - Терапијска ситуација и критички став
Искуство стрепње и појам аутономије личности
↑↑↑