Психологија

Курс:
Психопатологија деце и младих I
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат, основне теме.
Шири историјски контекст разумевања нормаалности и патологије индивидуалног развоја

2. недеља
предавање - Савремена схватања раног развоја.
Рани развој, значај савремене неонатологије, неуролошке основе развоја објектног односа, појам објекта, основне поставке (парцијалан објектæцеловити објект), проблем парцијалног објекта, прелазни објекат, бизарни објект

3. недеља
предавање - Појам нагона.
Разлика између појмова нагон и инстинкт

4. недеља
предавање - Појам сепарације
Појам идентитета и поистовећења

5. недеља
предавање - Појам стрепње
Разлика између појмова стрепње и страха, појам механизма одбране

6. недеља
предавање - Однос когнитивног и емоционалног развоја.
Значај развоја сензомоторике за емоционални развој детета, значај игре, појам фантазма, пормирање симбола

7. недеља
предавање - Преедипални развој (класично Фројдово схватање и савремене критике)
Шири контекст битан за разумевање Едиповог комплекса, Фројдово схватање, савремена схватања Едиповог комплекса

8. недеља
предавање - Период латенције, пубертет, адолесценција
Развојни аспект породичне динамике, динамика вршњачке групе и индивидуални развој

9. недеља
предавање - Појам нарцизма
Класично Фројдово схватање

10. недеља
предавање - Савремена схватања нарцизма I
Кохут

11. недеља
предавање - Савремена схватања нарцизма II
Кернеберг

12. недеља
предавање - Савремена схватања нарцизма III
Лакан

13. недеља
предавање - Појам ментализације
Идеациони предуслови развоја симболичке функције
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Јевремовић, П., Појам сублимације и место Другог у психоанализи, Психоанализа и онтологија, Завод за удзбенике и наставна средства, Београд 1998, стр. 39-59.
Јевремовић, П., Онтологија депресивне позиције, Психоанализа и онтологија, Београд 1998, стр. 63-86.
Јевремовић, П., Телесна схема, телесно Ја, селф, Психоанализа и онтологија, Београд 1998, стр. 123-174.
Хајнц Кохут, психоанализа између кривице и трагизма, поговор за књигу Кохут, Х., Психоанализа између кривице и трагизма, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999, стр. 333'359.
Јевремовић, П., Појам фантазма и конфигурације аналитичког субјекта, Тело, фантазам, симбол, Службени гласник, Београд 2007, стр. 113-169.
↑↑↑