Психологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
вежбе - Орјентација за праксу
Орјентација за праксу; упознавање са програмом праксе, циљевима и задацима, давање упутстава за вођење и приказ терапијског случаја

2. недеља
вежбе - Терапеут лично и професионално
Терапеут лично и професионално (питања са којима се сусреће терапеут почетник)

3. недеља
вежбе - Организација процеса третмана

4. недеља
вежбе - Прикази иницијалног интервјуа и терапијске процене

5. недеља
вежбе - Прикази иницијалног интервјуа и терапијске процене

6. недеља
вежбе - Прикази терапијског процеса – терапијски однос, интервенције

7. недеља
вежбе - Прикази терапијског процеса – терапијски однос, интервенције

8. недеља
вежбе - Прикази терапијског процеса – терапијски однос, интервенције

9. недеља
вежбе - Прикази терапијског процеса – терапијски однос, интервенције

10. недеља
предавање - Прикази терапијског процеса – терапијски однос, интервенције

11. недеља
вежбе - Евалуација терапијског процеса

12. недеља
вежбе - Евалуација терапијског процеса

13. недеља
вежбе - Завршетак курса
Завршетак курса: лекције из праксе и орјентација за даљи професионални/лични развој и самостални рад у пракси

14. недеља
вежбе - Припрема испита

15. недеља
вежбе - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Corey, G. (2004). Теорија и пракса психолошког саветовања и психотерапије. Наклада. Слап (поглавља: Терапеут: лично и професионално, Етичка питања у саветодавној пракси)
Cullari, S. (2001). Counseling and Psychotherapy. Practical Guidebook for Students, Trainees and New Professionals, Boston, Allyn and Bacon (odabrana poglavlja)
↑↑↑