Психологија

Курс:
Истраживања у психологији емоционалног развоја (мастер)
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Драган Јанковићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Све посебне теме психологије емоционалног развоја.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за планирање и спровођење емпиријских истраживања у области психологије емоционалног развоја.
Предуслови за полагање: Нема
Облици наставе: Менторски рад.
План курса:

1. недеља
вежбе - Договор о раду
Договор о плану и начину рада на предмету.
Литература: Нема.

2. недеља
пројекат - Менторски рад
Избор проблема за истраживање.
Литература: Литература према проблему истраживања.

3. недеља
пројекат - Израда идејне скице
Консултације око израде идејне скице истаживања.
Литература: Лиутература према избору проблема.

4. недеља
пројекат - Преглед литературе
Договор око избора и прегледа литературе за истраживање.
Литература: Литература према изабраном предмету истраживања.

5. недеља
пројекат - Нацрт истраживања
Консултације око израде нацрта истраживања.
Литература: Литература према избору предмета истраживања.

6. недеља
пројекат - Нацрт истраживања 2
предаја и оцена нацрта истраживања.
Литература: Литература према изабраном предмету истраживања.

7. недеља
пројекат - Избор узорка
Консултације и помоћ око избора узорка за истраживање.
Литература: Литература према изабраном предмету истраживања.

8. недеља
пројекат - Истраживање
Консултације око спровођења истраживања.
Литература: Литература према изабраном предмету истраживања.

9. недеља
пројекат - Истраживање 2
Консултације око спровођења истраживања.
Литература: Литература према изабраном предмету истраживања.

10. недеља
пројекат - Истраживање 3
Консултације око спровођења истраживања.
Литература: Литература према изабраном предмету истраживања.

11. недеља
пројекат - Истраживање 4
Консултације око спровођења истраживања.
Литература: Литература према изабраном предмету истраживања.

12. недеља
пројекат - Обрада података
Консултације око обраде података и писања завршног извештаја.
Литература: Литература према изабраном предмету истраживања.

13. недеља
пројекат - Оцена завршног извештаја
Оцењивање завршног извештаја.
Литература: Нема.

14. недеља
пројекат - Презентовање радова
Презентовање студентских истраживачких радова.
Литература: Нема

15. недеља
пројекат - Презентовање радова 2
Презентовање студентских истраживачких радова.
Литература: Нема
↑↑↑