Психологија

Курс:
Неуролошке основе когнитивних и емоционалних процеса (осн.)
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Когнитивне функције и когнитивне неуронауке – уводне напомене и дефинисање основних појмова. Методе неинвазивне функционалне процене и визуализације централног нервног система. Пластицитет нервног система. Контрола покрета и равнотеже. Перцепција и основни чулни доживљаји. Препознавање облика. Оријентација у простору и препознавање околине. Говор и комуникација. Учење и памћење чињеница и догађаја. Учење и усавршавање вештина. Пажња и нивои свести; измењена стања свести. Егзекутивне функције и доношење одлука. Музика и естетски доживљаји. Емоције и социјалне интеракције. Психопатологија: депресија, схизофренија, анксиозност, деменција.
Циљ изучавања курса: Упознавање са неуробиолошким основама когнитивних и емоционалних процеса.
Предуслови за полагање: Физиологија нервног система, Психологија опажања, Биолошка психологија, Психологија памћења и мишљења, Неуропсихологија
Облици наставе: Предавања, семинари.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у предмет и обавезе; Когнитивне функције и когнитивне неуронауке
Структура предмета (шта се гледа и оцењује, циљеви, теме); обавезност наставе (предавање, семинари); учешће у експериментима; литература, шта се спрема, шта се скида са интернета и других репозиторијума и база, шта се купује, а шта копира; структура испита; домаћи и страни часописи од највећег значаја за нашу дисциплину; термин за консултације. Когнитивне функције и когнитивне неуронауке – уводне напомене и основни појмови

2. недеља
предавање - Методе неинвазивне функционалне процене и визуализације нервног система

3. недеља
предавање - Контрола покрета и равнотеже

4. недеља
предавање - Перцепција и основни чулни доживљаји

5. недеља
предавање - Препознавање облика; Оријентација у простору и препознавање околине

6. недеља
предавање - Говор и комуникација

7. недеља
предавање - Пластицитет нервног система

8. недеља
предавање - Учење и памћење чињеница и догађаја

9. недеља
предавање - Учење и усавршавање вештина

10. недеља
предавање - Пажња и нивои свести; измењена стања свести; Музика и естетски доживљаји

11. недеља
предавање - Егзекутивне функције и доношење одлука

12. недеља
предавање - Емоције и социјалне интеракције

13. недеља
предавање - Психопатологија: депресија, схизофренија, анксиозност, деменција
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Principles of Neural Science, 5th ed., 2012. McGraw Hill, E.Kandel J. Schwartz, Jessell T, Siegelbaum S (одабрана поглавља)
D Purves, R Cabeza, SA Huettel, KS LaBar, ML Platt, MG Woldorff. "Principles of Cognitive Neuroscience". 2nd Edition. Sinauer Associates, Sunderland, USA, 2013.
↑↑↑