Психологија

Курс:
Емоције и емоционални развој (докт.)
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Василије Гвозденовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Историја психолошког проучавања емоција и емоционалног развоја. Филозофија, биологија и неурофизиологија емоција. Психолошке теорије емоција и теорије развоја емоција. Методе и методолошки проблеми у проучавању емоција и емоционалног развоја. Проблем базичних емоција. Компоненте емоције. Емоционални, когнитивни и социјални развој. Развој емоција. Развој изражавања емоција. Развој разумевања емоција: препознавање, разумевање узрока емоција, разумевање мешаних емоција, разумевање сопствених осећања. Амбиваленција. Развој регулације емоција. Самосвесне емоције. Поједине емоције. Емоције и пол. Речник емоција. Разграничавање емоција од расположења, афеката, осећања, сентимената, осета и осећаја. Градирање емоција по интензитету. Функције емоција: гађење, страх, туга, бес. Препознавање емоција према изразу лица. Други видови изражавања емоција. Препознавање дечјих емоција. Емоције у цртежу, музици, уметности. Технике регулације емоција. Бес и агресија. Примена различитих метода у истраживању развоја емоција. Емоције и школа. Aнтистрес програми
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са одређеним садржајима, теоријама, методама и проблемима психологије емоција и емоционалног развоја, са практичним програмима рада са емоцијама, критичко процењивање теорија и метода, оспособљавање студената за креирање истраживања и стварање нових сазнања.
Предуслови за полагање: Општи услови уписа докторских студија.
Облици наставе: Предавања, дискусије, рад у малим групама, консултације, семинарски радови
План курса:

1. недеља
предавање - Појам емоције.
Емоција и блиски појмови: расположење, осећање, осећај, сентимент. Компоненте емоција. Базичне емоције. Емоција као систем.
Литература: Lewis, M.Haviland-Jones Ј.М.& Feldman Barrett, Л. (eds.): Handbook of Emotion New York: The Guilford Press (одабрана поглавља).

2. недеља
предавање - Психолошке теорије емоција.
Џемс-Лангеова теорија. Кенан-Бардова теорија. Нове теорије емоција у општој психологији. Теорије емоција и развој.
Литература: Oгњеновић. П. и Шкорц, Б. (2005): Наше намере и осећања. Београд: Гутенбергова галаксија.

3. недеља
предавање - Неурофизиологија емоција.
Лимбички кортекс и емоције. Мождана оштећења и емоционалне компоненте. питање физиолошке посебности емоција.
Литература: Lewis, M.Haviland-Jones Ј.М.& Feldman Barrett, Л. (eds.): Handbook of Emotion New York: The Guilford Press (одабрана поглавља).

4. недеља
предавање - Биологија емоција.
Функције емоција у непосредној и посредованој адаптацији. Емоције и системи понашања. Етологија емоција.
Литература: Lewis, M.D. and Granic, I. (eds.) (2000): Emotion, Development, and Self-Organization. Cambridge UK: Cambridge University Press.

5. недеља
предавање - Историја психолошког проучавања емоција и емоционалног развоја.
Ране теорија развоја емоција: Вотсон, К. Бриџес, Шерман. Флоренс Гудинаф: развој изражавања емоција.
Литература: Ј. Мирић: Психолошка истраживања емоционалног развоја. Настава и васпитање, 2012, 3, 463-477.

6. недеља
предавање - Теорија емоционалног развоја К. Изарда
Седам принципа емоционалног развоја. Биолошка подлога емоција. Хипотеза о фацијалном фидбеку. Изградња афективно-когнитивних структура.
Литература: Izard, C.E. & Malatesta, C.Z. (1987): Perspectives on emotional development I: Differential emotions theory of early emotional development. U: J.D. Osofsky (ed.): Handbook of infant development (second ed.), 494-554. New York: John Wiley and Sons.

7. недеља
предавање - Теорија емоционалног развоја А. Сроуфа
Развој емоција у првој години: прототипови и претходнице емоција, праве емоције. Емоција као систем и закључак. Емоционални развој и везивање. Сигурност контекста.
Литература: Sroufe, L.A. (1997): Emotional Development. Cambridge UK: Cambridge University Press.

8. недеља
предавање - Теорија поунутрења Холодинског и Фридлмајера
Рана социјална интеракција и развој емоција. Улога одраслог. Формирање и поунутрење изражајних знакова. Од социјалне ка ауторегулацији емоција. Поунутрење. Свесна регулација емоција.
Литература: Holodynski, M. & Friedlmeier W. (2009): Development of emotions and their regulation. An internalizing model. New York: Springer.

9. недеља
предавање - Развој емоционалног изражавања
Методе проучавања емоционалних израза. Пол Екман и правила показивања. врсте емоционалних израза: лице, глас, понашање, положај тела. Емоционално изражавање и пол. Емоционална изражајност.
Литература: Lewis, M.Haviland-Jones Ј.М.& Feldman Barrett, Л. (eds.): Handbook of Emotion New York: The Guilford Press (одабрана поглавља).

10. недеља
предавање - Развој препознавања емоција
Методе изучавања. Рано препознавање појединачних емоција. Развој емоционалног речника. Развој разумевања емоција. Валенца и побуђеност у разумевању емоција.
Литература: Lewis, M.Haviland-Jones Ј.М.& Feldman Barrett, Л. (eds.): Handbook of Emotion New York: The Guilford Press (одабрана поглавља).

11. недеља
предавање - Дечје разумевање узрока емоција
Разумевање узрока емоција: ситуација, жење, веровања. Дечја 'теорија ума'и разумевање емоција. Разумевање улоге прошлог искуства у јављању емоција. Разумевање симболичких процеса као узрока емоција.
Литература: Lewis, M.Haviland-Jones Ј.М.& Feldman Barrett, Л. (eds.): Handbook of Emotion New York: The Guilford Press (одабрана поглавља).

12. недеља
семинар - Посебна питања развоја разумевања емоција.
Разумевање мешаних осећања: питање амбиваленције.Дечје разумевање сопствених осећања.
Литература: Мирић, Ј. Емоционални развој (у припреми)

13. недеља
предавање - Проблеми емоционалне регулације
Емоционална регулација и регулација емоција. Отворена питања емоционалне регулације. Регулација емоција и механизми одбране. Свест у регулацији емоција.
Литература: Мирић, Ј. Емоционални развој (у припреми)

14. недеља
семинар - Развој регулације емоција
Рани облици регулације емоција. Везаност и регулација емоција. Технике регулације емоција. Психоилошки програми помоћи деци у регулацији емоција. Бес и агресија.
Литература: Saarni, C. (1999): The Development of Emotional Competence. New York: The Guilford Press.

15. недеља
предавање - Консултације.
↑↑↑