Психологија

Курс:
Примењена истраживања у психологији рада (осн.)
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор
др Светлана Чизмићредовни професор
др Ивана Петровићванредни професор
др Миланко Чабаркапаредовни професор
др Милица Вукелићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Проблеми примењених истраживања у области психологије рада, дизајнирање и реализација истраживања, коришћење АПА стила у писању извештаја, примена налаза истраживања у планирању интервенција. Практична настава: Избор проблема, осмишљавање и реализација истраживачког пројекта, планирање интервенције на основу налаза истраживања, презентовање и одбрана истраживања и програма.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је унапређивање знања и вештина потребних за планирање и извођење истраживања у области психологије рада.
Предуслови за полагање: Основи психологије рада, Каријера, Социјална перцепција и интеракција и Социјализација
Облици наставе: Предавања, вежбе, дискусије, анализа и приказ истраживачких радова, менторски рад, израда и презентација истраживачког пројекта.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература ће бити одређена у зависности од конкретне теме којом ће се студенти бавити.
Часопис Organizational Research Methods
Cassell, C., & Symon, G. (Eds.). (2004). Essential guide to qualitative methods in organizational research. Sage.
Brewerton, P. M., & Millward, L. J. (2001). Organizational research methods: A guide for students and researchers. Sage.
↑↑↑