Психологија

Курс:
Интеракција човек – техника: ергономски приступ (докт.)
Предавачи: др Светлана Чизмићредовни професор у пензији
др Миланко Чабаркапаредовни професор
др Милица Вукелићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Разумевање мултидисциплинарног приступа у проучавању интеракције људског фактора, техничких елемената и срединских фактора у системима човек –машина. Разматрање могућности примене теорија, принципа, метода и резултата истраживања из различитих области ергономије на истраживање, пројектовање и оптимизацију, ефикасност и сигурност система човек-машина и разумевање фактора нефункционалности, неадаптираности и људске грешке.
Циљ изучавања курса: Циљ предмета је да прошири, утемељи и развије мултидисциплинарна знања, идеје и концепте у проучавању система човек – машина – окружење.
Предуслови за полагање: Предуслови за похађање предмета: нису спецификовани
Облици наставе: Предавања, дискусије, семинарски радови, гостујућа предавања.
План курса:

1. недеља
предавање - Системски приступ у интеракцији човек - техника
Основе системског приступа Гост-предавач

1. недеља
вежбе - Системски приступ у интеракцији човек - техника
-

2. недеља
предавање - Системски приступ у интеракцији човек - техника
Основе системског приступа Гост-предавач

2. недеља
вежбе - Системски приступ у интеракцији човек - техника
-

3. недеља
предавање - Ергономски приступи дизајнирању техничких компонената система
Ергономске основе дизајнирања система човек - техника Гост-предавач

3. недеља
вежбе - Ергономски приступи дизајнирању техничких компонената система
-

4. недеља
семинар - Ментални модели
Дизајнирање система у складу са менталним моделима и капацитетима оператора

5. недеља
семинар - Ментални модели
Дизајнирање система у складу са менталним моделима и капацитетима оператора

6. недеља
семинар - Ментални модели
Дизајнирање система у складу са менталним моделима и капацитетима оператора

7. недеља
предавање - Подбацивање комплексних система - људска грешка
Анализа поузданости систена човек - техника Сигурност, безбедност Ергономске основе дизајнирања сигурних и безбедних система човек - машина

7. недеља
- - Подбацивање комплексних система - људска грешка
Самосталан рад Анализа поузданости систена човек - техника Сигурност, безбедност Ергономске основе дизајнирања сигурних и безбедних система човек - машина

8. недеља
- - Подбацивање комплексних система - људска грешка
Самосталан рад

9. недеља
- - Подбацивање комплексних система - људска грешка
Презентације радова

10. недеља
предавање - Дизајнирање радног простора
-

10. недеља
вежбе - Дизајнирање радног простора
-

11. недеља
предавање - Ергономски приступи дизајнирању производа
-

11. недеља
предавање - Ергономски притупи дизајнирању производа
-

12. недеља
предавање - Ергономски принципи дизајнирања физичког окружења
Ергономски принципи дизајнирања физичког окружења - бука, вибрације, температура, осветљење

12. недеља
- - Ергономски принципи дизајнирања физичког окружења
Дискусија о дизајнирању физичког окружења у домаћим организацијама
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dipboye,R.L.,Smith,C.S.,Howell, W.C.,(1994),The Work Context, In Understanding an industrial and integrated organizational approach psychology, Harcourt Brace Coll. Pub,Fort Worth,531-577
Karwowski, W. & Marras, W.S. (2003): Occupational Ergonomics, London, CRC Press.
Millward, L.(2005),Human-machine interaction In Understanding occupational & organizational psychology,SAGE pub., London,337-433.
Millward, L.(2005),Design of work and work enviornments: Health and safety In Understanding occupational & organizational psychology,SAGE pub., London,382-433..
Штанбергер, И.,Чизмић, С.: Психологија и савремена техника, Завод за уџбенике наставна средства, Београд, 1991.
Чизмић, С. ЉУДСКИ ФАКТОР - ОСНОВИ ИНЂЕЊЕРСКЕ ПСИХОЛОГИЈЕ, Институт за психологију, Београд, 2006.
↑↑↑