Психологија

Курс:
Увод у психологију образовања (осн.)
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Александер Бауцалредовни професор
др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Ксенија Крстићванредни професор
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: 1. Систем образовања, установе, учесници, европски и светски трендови у развоју образовања 2. Контроверзна питања у психологији образовања: а) психолошки правци и школа б) интелигенција и школовање, ц) когнитивни, афективни, социјални и морални развој и школа д) разноврсност: индивидуалне, групне, развојне, културне разлике ф) мотивација и учење, г) школско учење и настава х) истраживања у школи наспрам истраживања школе 3. Наставничка професија 4. Разноврсне улоге психолога у систему образовања 1. Посета различитим васпитно-образовним инстититуцијама: а) упознавање са специфичностима инститиције, б) разговор са менаџером, особљем и корисницима 2. Упознавање са улогом психолога у различитим васптино-образовним институцијама, 3. Израда и презентација тероријског/истраживачког
Циљ изучавања курса: Курс има за циљ да оспособи психологије да разумеју сложеност образовног система, природу и сложеност процеса учења и подучавања у школи, као и специфичне захтеве који се у образовању постављају у односу на професионалну улогу психолога и да студентима омогући разумевање кључних контраверзна питања у психологији образовања
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио курс Развојна психологија.
Облици наставе: Предавања: 2 часа недељно (26сати), вежбе: 2 часа недељно (26 сати), израда три самостална рада (8+24+12=44 сати), циљане посете (8 сати), обрада литературе и припрема испита (46сати)
План курса:

1. недеља
предавање - Школа као контекст учења и развоја – нови изазови пред образовањем, први део
Литература: Видовић, В., Ријавец, М., Влаховић-Штетић, В., Миљковић, Д. (2003) Психологија образовања, Загреб, ИЕП-ВЕРН’ (одабрана поглавља)
Перкинс, Д: Паметне школе (1992) (сажетак на српском приређен у Р.Росандић, Педагошка психологија, Срипта Учитељског факултета)
Бауцал, А. (2012): Кључне компетенције младих у Србији у ПИСА 2009 огледалу. Институт ѕа психологију и Влада РС.,

1. недеља
вежбе - Посета школама

2. недеља
предавање - Школа као контекст учења и развоја – нови изазови пред образовањем, други део
Литература: Ковач Церовић, Т (2002): Квалитетно образовање за све. Министарство просвете и спорта РС
Бауцал, А., Павовић-Бабић, Д. (2009): Квалитет и праведност образовања у Србији. Београд: Министарство просвете РС, Институт за психологију

2. недеља
вежбе - Извештај из посета, повратна информација и анализа

3. недеља
предавање - Школа и морални развој
Литература: Визек-Видовић, В, Ријавец, М, Влаховић-Штетић, В, Миљковић, Д. (2003): Психологија образовања, Загреб: ИЕП-ВЕРН, стр.65-70, 277-306

4. недеља
предавање - Процена способности у школском контексту
Литература: Визек-Видовић, В, Ријавец, М, Влаховић-Штетић, В, Миљковић, Д. (2003): Психологија образовања, Загреб: ИЕП-ВЕРН, стр.70-84

5. недеља
предавање - Школско оцењивање
Литература: Визек-Видовић, В, Ријавец, М, Влаховић-Штетић, В, Миљковић, Д. (2003): Психологија образовања, Загреб: ИЕП-ВЕРН, стр.421-443

6. недеља
предавање - Наставник у контексту инклузивног образовања
Литература: Визек-Видовић, В, Ријавец, М, Влаховић-Штетић, В, Миљковић, Д. (2003): Психологија образовања, Загреб: ИЕП-ВЕРН, стр.106-126
Армстронг, Т. (2008). Најбоље школе. Загреб: ЕДУKА, стр. 15-79 и 125-173 Рајовић, В. и Станимировић, Д. (2006). Одговорност према професији и клијенту (у области рада са особама са посебним потребама). Примењена психологија, 205-217

7. недеља
предавање - Даровитост
Литература: Визек-Видовић, В, Ријавец, М, Влаховић-Штетић, В, Миљковић, Д. (2003): Психологија образовања, Загреб: ИЕП-ВЕРН,127-133

8. недеља
предавање - Напуштање школовања

9. недеља
предавање - Конфликти у школском контексту
Литература: Петровић, Д. (2008).Конфликти са наставницима. Зборник учитељског факултета Ужице., 11(10). стр. 33-50.

10. недеља
предавање - Образовање и развој интеркултуралне осетљивости
Литература: Гошовић, Р., Мрше, С., Јеротијевић, М., Петровић, Д., Томић, В. (2012): Водич за унапређење интеркултуралног образовања, друго издање, Група Мост, Београд, стр. 9-18

11. недеља
предавање - ЕУ политике и приоритети у образовању: праведност, квалитет и ефикасност

11. недеља
вежбе - ЕУ политике и приоритети у образовању: праведност, квалитет и ефикасност
Дискусија импликација праведности, квалитета и ефикасности за посебне образовне политике које се односе на курикулум, оцењивање, уџбенике, професију наставника и лидерство.

12. недеља
предавање - Међународна и национална тестирања
↑↑↑