Психологија

Курс:
Општа психопатологија (специјални део) (осн.)
Предавачи: др Борјанка Батинићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Specijalni deo kursa „Opšta psihopatologija“ koji obrađuje kliničke entitete DSM-IV i ICD-10 klasifikacije
Циљ изучавања курса: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima iz psihopatologije, kliničkim entitetima i uzrocima psihopatologije. Teorijska proučavanja se praktično demonstriraju u susretu sa pacijentima.
Предуслови за полагање: Položeni ispiti sa prve tri godine studija.
Облици наставе: a. Predavanja – interaktivna nastava b. Vežbe – poseta psihijatrijskim institucijama.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Davison, G. C., Neale, J. M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Naklada Slap, Jastrebarsko (odabrana poglavlja).
Bukelić, J. (2000). Socijalna psihijatrija. Beograd. ZUNS (odabrana poglavlja)
↑↑↑