Психологија

Курс:
Психопатологија групних процеса (осн.)
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Grupni procesi, psihodinamika grupe,savremeni teorijski modeli bitni ra razumevanje grupnih procesa.
Циљ изучавања курса: pruzanje osnovnih informacija o bazicnim teorijskim postavkama bitnim za razumevanje (dinamike i patologije) grupnih procesa. Kao takav, ovaj kurs predstavlja uvod u potonje detaljnije upoznavanje sa etorijom i praksom grupne analize.
Предуслови за полагање: Psihologija licnosti, Opsta psihopatologija, Socijalna percepcija i interakcija
Облици наставе: Predavanja
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
U pripremi je zbornik tekstova
“Grupa, bi}e, haos“, Socijalna i porodi~na kretanja, Psihijatrija izme|u tela i du{e, Istitut za mentalno zdravlje, Beograd 202, str. 33-47.
Telo, fantazam, simbol, Slu`beni glasnik, Beograd 2007
↑↑↑