Психологија

Курс:
Критичка психоанализа (мастер)
У оквиру предмета: Критичка психоанализа
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Teorija i praksa kriticke psihoanalize
Циљ изучавања курса: Ovladavanje neophodnim teorijskim i prakti~kim znanjima neophodnim za potonje usvajanje osnova psihoanaliti~ke tehnike. Ovaj se kurs sadrzinski direktno nadovezuje na kurseve Razvojna psihopatologija i Psihopatologija dece i adolescenata.
Предуслови за полагање: Psihologija licnosti, Opsta psihopatologija, Psihopaologija dece i adolescenata I & 2
Облици наставе: Predavanja i vezbe.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
U pripremi je zbornik tekstova.
Telo, fantazam, simbol, Slu`beni glasnik, Beograd 2007.
Telo, fantazam, simbol, Slu`beni glasnik, Beograd 2007
↑↑↑