Психологија

Курс:
Когнитивно - бихејвиорална терапија (мастер)
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Kurs pruža obuhvatni okvir za razumevanje aktuelnih tokova u savremenoj kognitivno-bihejvioralnoj teoriji, praksi i istraživanjima. Osnovne teme: a. teorijske postavke Racionalno emotivno bihejvioralne terapije, Kognitivne terapije, Terapije rešavanja problema, Terapije samoregulacije, b. terapijski metod - konceptualizacija slučaja, metodi procene, terapijski proces, kognitivne, emocionalne i bihejvioralne tehnike za modifikovanje disfunkcionalnih kognicija, osećanja i ponašanja, c. primena kognitivno-bihejvioralne terapije na širokom spektru disfunkcionalnih emocija i ponašanja (van područja ozbiljnih psiholoških poremećaja), d. istraživanja procesa i ishoda, aktuelna pitanja i buduća usmerenja u kognitivno-bihejvioralnoj terapiji.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje multiplih načina na koje se može pristupiti klijentovim problemima iz KBT perspektive, upoznavanje principa i specifičnosti primene kognitivno bihejvioralne terapije u radu sa različitim kategorijama psiholoških problema i poremećaja.
Предуслови за полагање: Opšta i specijalna psihopatologija, Osnovi psihoterapije i savetovanja, Teorije i praksa psihoterapije i savetovanja, Veštine psihološkog savetovanja.
Облици наставе: a. predavanja – interaktivna nastava, b. vežbe – diskusija primera i grupna supervizija terapijskog rada sa klijentom iz nekliničke populacije.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dobson, K. S. (2001). Handbook of Cognitive-Behavioral Therapies. New York/London, The Guilford Press (odabrana poglavlja).
Clark, D. M., Fairburn, C. G. (1997), Science and Practice of Cognitive Behaviour Therapy. Oxford University Press (odabrana poglavlja).
↑↑↑